တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့် အရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ
အကြောင်းအရာ ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်‌ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ၁။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးကော်တီကို (၂-၁၀-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ်........
ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသာယာ ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ
အကြောင်းအရာ။      ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီအား ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို ( ၄ - ၄ - ၂၀၁၉ )ရက်နေ့တွင်........
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ
အကြောင်းအရာ။      တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ၁။      ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့)အစည်းအဝေး အတည်ပြုချက်အရ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို........
ဥပဒေပြုရေးကော်မတီ
အကြောင်းအရာ။       ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ၁။      ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး(သတ္တမနေ့) အစည်းအဝေးအတည်ပြုချက်အရ ဥပဒေပြု........
ဥပဒေလေ့လာစိစစ်အကြံပြုရေး ကော်မတီ
အကြောင်းအရာ။     ဥပဒေလေ့လာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခြင်း ၁။ ဥပဒေလေ့လာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီကို (၄-၁၀-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ် သော ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)အတည်ပြုချက်အရ အဖွဲ့ဝင်(၈)ဦးဖြင့်........
အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ
အကြောင်းအရာ။     အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး   ကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ၁။      အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီကို (၅-၁၀-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော........
တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေး အဖွဲ့
အကြောင်းအရာ။     တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ၁။      ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) (ဒုတိယနေ့)........
ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ
အကြောင်းအရာ။     ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီအား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း                              တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ၁။ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီကို (၁၆-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ လုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)........