ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးမိသားစု၏ ဓမ္မစကြာ ဝတ်ရွတ်ပူဇော်ပွဲ
(၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့)
ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယ) နေ့
ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး
မီးရထားဘူတာမြေကိစ္စ
ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးမိသားစု၏ ဓမ္မစကြာ ဝတ်ရွတ်ပူဇော်ပွဲ
(၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး
ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး