စာကြည့်တိုက်

ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး စာကြည့်တိုက်တွင် ယနေ့အချိန်အထိ သုတရသစာအုပ် (၂၁၀၄) အုပ်၊ ဥပဒေစာအုပ်(၇၁၄)အုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်များမှ ပေးပို့လာသည့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းစာအုပ် (၂၀၇)အုပ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် / အမျိုးသားလွှတ်တော် / ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှပေးပို့သည့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းစာအုပ်(၁၃၇)အုပ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံးမှ ပေးပို့လာသည့်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ ကြေညာချက် များ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစာအုပ်များ (၁၈၂၃)အုပ်၊ Asia Foundationနှင့် အခြားမှ ပေးပို့လှူဒါန်း လာသည့် စာအုပ်(၁၆၅)အုပ်ဖြစ်၍ စုစုပေါင်းစာအုပ်(၅၁၅၀)အုပ် စုဆောင်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါ သည်။

ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၊ စာကြည့်တိုက်၊ စာအုပ်ငှားရမ်းခွင့်စည်းကမ်းများ

  • စာအုပ်များကို မပျောက်ပျက်စေရန်နှင့် မစုတ်ပြဲစေရန် ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ရမည်။
  • ပျောက်ဆုံးပျက်စီးခဲ့ပါက ကာလတန်ဖိုးအတိုင်းပေးလျော်ရမည်။
  • စာအုပ်ငှားရမ်းသည့်နေ့မှစ၍ (၂) ပတ်အတွင်း ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။
  • လက်၀ယ်တွင် ငှါးရမ်းထားသည့်စာအုပ်များအား ထပ်မံသက်တမ်းတိုးငှားရမ်းလိုပါက စာကြည့်တိုက်မှူးသို့ အနည်းဆုံး (၃) ရက်ကြိုတင်သတင်းပေးပို့ရမည်။
  • စာအုပ်အတွင်းရှိ အရေးကြီးမှတ်တမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အထောက်အထားအချက် အလက်များ၊ မြေပုံများ၊ ဆက်စပ်စာရွက်များ စသည်တို့ကို ဖြတ်တောက်ညှပ်ယူခြင်း၊ စာရွက်များစုတ်ဖြဲ၍ ယူထားခြင်းတို့ကို လုံး၀မပြုလုပ်ရ၊ စိစစ်တွေ့ရှိလျှင် ယင်းမူရင်း စာအုပ်အတိုင်း အသစ်ပြန်လည်၀ယ်ယူအပ်နှံရမည်။ အသင်း၀င်အဖြစ်မှရပ်စဲမည်။
Kayah State Hluttaw