ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးသည် လွိုင်ကော်မြို့၊ နောင်ယား(ခ)ရပ်ကွက်၊ ကန္တာရဝတီလမ်းမ ကြီး၏ဘေး(၇)လမ်းနှင့် (၈)လမ်းအကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံး အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အကွက်အမှတ်(၁၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၁/က)ရှိမြေဧရိ ယာ(၃.၁၃၁)ဧကကို ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက စွန့်လွှတ်အပ်နှံ၍ လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ပေ(၁၈၈×၁၁၁) အကျယ်အဝန်းရှိ RC (၂)ထပ်ကို ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီး အဆောက်အအုံသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ( ၁၉ – ၅ – ၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

Kayah State Hluttaw