တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ

အကြောင်းအရာ။      တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၁။      ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့)အစည်းအဝေး အတည်ပြုချက်အရ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည် –

ဦးသိန်းအောင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးစိုးရယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးမိုင်ကယ် စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ဝင်
ဦးပီမောင်စိုး ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
ဦးအန်ထော်နီတူးတူး ကျန်းမာရေး(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
ဦးပေါလူ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကယန်းစာပေ အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်ဝင်းမိုးမိုးအေး စာပေလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
ဦးခွန်းနန်းရီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ ကယန်းစာပေ အဖွဲ့ဝင်
ဦးရိုမားနို အငြိမ်းစား အဖွဲ့ဝင်
ဦးမိုးဇက်အောင်လေး လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်/အင်/ယာဌာန အတွင်းရေးမှူး

၂။      သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်း၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်တို့ကို ပူးတွဲပါအတိုင်းပေးပို့ပါသည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏သက်တမ်း၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

၁။      ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်သတ်မှတ်သည်။ ကော်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်း(၁)နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးသည် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် နှုတ်ထွက်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်ထပ်မံ ဖြည့်တင်းခြင်းများကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လွှတ်တော် အတည်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

၂။      ကော်မတီ၏တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(က)   ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ အပ်နှင်းထားသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အရေးကို လိုအပ်သည့်အခါ စနစ်တကျနှင့် ပြည့်စုံမှန်ကန် စွာ လေ့လာတင်ပြနိုင်ရမည်၊

(ခ)     နိုင်ငံတော်က ချမှတ်သော မူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရမည်၊

(ဂ)     ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရေး ဆောင်ရွက်မည်၊

(ဃ)    နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေးကို ဦးတည်ခြင်းရှိစေရေး ဆောင်ရွက်မည်၊

(င)     နိုင်ငံတော်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ပြုထိပါးစေမည့်အချက်များ ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရေး ဆောင်ရွက်မည်၊

(စ)     နိုင်ငံတော်၏ပကတိအခြေအနေများနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိစေရေးဆောင်ရွက်မည်၊

(ဆ)    အများပြည်သူ၏ လူနေမှုဘဝလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရေး ဆောင်ရွက် မည်၊

(ဇ)     တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အရေးအသား၊ အသုံး အနှုန်းများ ပါဝင်ခြင်း မရှိစေ​ရေး ဆောင်ရွက်မည်၊

(စျ)     တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အလေးထားမည်၊

(ည)    အခြေခံဥပဒေနှင့် အညီ တိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝရရှိ ခံစားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်မည်၊

(ဋ)     နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်​ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကား ရေးတို့အတွက် အတူတကွ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်၊

(ဌ)     တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီး ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာကောင်း များကို ထိန်းသိမ်းအားပေးသွားမည်၊

(ဍ)    တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ အပြန်အလှန် ချစ်ကြည် လေးစားရေး၊ ရိုင်းပင်းကူညီရေးတို့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းအောင်လည်း  ကူညီဆောင်ရွက် သွားမည်၊

(ဎ)     တိုင်းရင်းသားများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး        တို့အပါအဝင် လူမှုစီးပွားဘဝတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေရန် ကြိုးပမ်းဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်          သွားမည်၊

(ဏ)   တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအတွင်း ဘာသာ၊ သာသနာအချင်းချင်းနားလည်သင့်မြတ်           ချစ်ကြည်မှုကို အားပေးသွားမည်။

(တ)    တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုတို့ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၃။      ကော်မတီသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ –

(က)    နိုင်ငံတော်နှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အကြံပြုချက်များကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်၊

(ခ)     တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကြံပြုချက်များ ၊                     ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို စိစစ်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄။      ကော်မတီဝင်များသည် –

(က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့် နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊

(ခ)    ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျှက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများ

၅။      ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(က) ကော်မတီဝင်များသည် ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်း ကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အတွက် သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားများအတိုင်း စရိတ်ခံစားခွင့်၊ ခရီး စရိတ်ခံစားခွင့်ရရှိစေ ရမည်၊

(ခ)       ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေ
အရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊

(ဂ )    အဖွဲ့အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏
အကြီးအမှူးမှတဆင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊

(ဂ)       ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏
အကြီးအမှူးမှတဆင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရ ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊

(ဃ)   ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးသိန်းအောင်(ခ)စဲရယ်
၂။ အခြားအမည်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကယား/ ‌ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်  ၂/ ဒမဆ(နိုင်)၀၂၀၄၅၇
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၉၅၇ခုနှစ်၊ (၆၂)နှစ်၊ ၁၃၁၉ ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ၁၁ ရက်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ချိကယ်ကျေးရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း (၁၀)တန်း
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးကျားရယ်၊ လယ်ယာ (ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ပိုးမြာ၊ လယ်ယာ (ကွယ်လွန်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်တိုးမယ်၊ လယ်ယာ
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် မတာမယ် (လယ်ယာ)၊ မဖရေမယ် (လယ်ယာ)၊
မောင်မီရယ် (လယ်ယာ)၊မကိုးမယ်(မူပြ/ကျောင်းဆရာမ)၊ မောင်ဖျားရယ်(စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်း)
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ငွေတောင်ရွာ၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ်  ၀၉- ၇၈၀၁၅၃၅၄၉

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးစိုးရယ်
၂။ အခြားအမည် မရှိ
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကယား/ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်  ၂/ ဘလခ (နိုင်) ၀၀၀၂၈၄
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၃-၅-၁၉၇၀(၄၆နှစ်)
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ဝမ်မလန်းကျေးရွာ၊ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊
ဘောလခဲမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(မြန်မာစာ)
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဦးခိုးရယ်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဒေါ်သလဲ)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဒေါ်ထရေးဇာဝင်းမို)
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  မောင်ဝင်းထိုက်စိုး၊ လူမှုဝန်ထမ်း-၄ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ရှမ်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၈၆၃၄၃၅၁၂

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးမိုင်ကယ်
၂။ အခြားအမည် ဦးမီကေးလယ်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ပရဲကယော၊ ကက်သလစ်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်  ၁၃/ဆဆန(နိုင်) ၀၀၂၆၁၈
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၈-၁၁-၁၉၅၄ (၆၅)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ ဒိုမိုစောအုပ်စု၊
ထီးလိုဘူရွာ
၇။ ပညာအရည်အချင်း (အဋ္ဌမ)တန်းအောင်
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  ဦးထားရု၊ လယ်ယာ
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  ဒေါ်ကာရီးအူ၊ လယ်ယာ
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  ဒေါ်ရိုဖီးနာ၊ လယ်ယာ
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် မောင်ဒီးဒီ (NGO)၊ မဆော့ဆော်(ကုမ္ပဏီ)ဝန်ထမ်း
မရိုစီ(NGO)၊
မောင်ဂျွန်ပေါ (NGO)
မဂျူလီယာ (ကျောင်းသူ )
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ မော်သီဒိုရွာ (ယာယီ)၊ လွိုင်ကော်-ဧက
(၅၀၀)
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- ၇၈၀၄၉၂၄၁၈၊ ၀၉-၂၆၅၂၅၇၂၅၃

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဒေါ်ဝင်းမိုးမိုးအေး
၂။ အခြားအမည် မကော်မိန်း
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ယင်းတလဲ၊ ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်  ၂/ ဘလခ(နိုင်)၀၀၆၁၅၇
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၆-၁-၁၉၉၄ (၂၆)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ကယားပိုင်း
၇။ ပညာအရည်အချင်း (နဝမတန်း)အောင်
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စာပေလုပ်ငန်း
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  ဦးဝင်းလှိုင်၊ တောင်ယာ
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  ဒေါ်ခင်မိုးကြည်၊ တောင်ယာ
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  –
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်   –
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ  ဘောလခဲမြို့၊ ကယားပိုင်းရပ်ကွက်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- ၇၈၀၂၃၄၉၇၅

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးမိုးဇက်အောင်လေး
၂။ အခြားအမည် ဦးညို့ရယ်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကယား၊ ခရစ်ယာန်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်  ၂/ ဖရဆ(နိုင်)၀၀၁၄၅၀
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၄-၇-၁၉၆၈ (၅၁)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ဖရူဆိုမြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း BA (Geo)၊ UDNR
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်၊ နယ်မြေ၊ အင်/ယာဌာန
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  (ဦးလှဒင်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  ဒေါ်လေးပွင့်၊ ပညာရေး(အငြိမ်းစား)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  ဒေါ်ဘူးမြာချို၊ အလယ်တန်းပြ (ပညာရေး)
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်   မရီရီမိုး၊ သူနာပြု
မောင်သန့်ကျော်ဇော်(ခ)မီးရယ်၊ ကျောင်းသား
မောင်သန့်ငြိမ်းဇော်(ခ)ဖရေရယ်၊ ကျောင်းသား
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ  န/ ၁၃၃၊ ဆရာစံလမ်း၊ နောင်ယား(က)၊
လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ်  ၀၉- ၂၆၂၃၂၅၅၀၉

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးရိုမားနို
၂။ အခြားအမည်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဂေဘား /ကက်သလစ်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/ လကန(နိုင်)၀၀၆၆၉၂
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၃-၁၂-၁၉၅၀၊ (၆၉)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ မိုင်းလွန်ရွာ၊ ကရင်ပြည်နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း ဒသမတန်း
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် အငြိမ်းစား(စိုက်ပျိုးရေး)
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးညွန့် (ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ဂျေရိုမီးနာ
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  ဒေါ်အန်းဂျေလာ (ငြိမ်း)၊သမဦးစီးဌာန
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်   ဦးအောင်လီဗာကိုကို၊မှီခို
ဦးဟင်နရီညီညီ၊ မှီခို
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ  တ/ ၅၃၁၊ နာနတ်တော
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ်  ၀၉- ၂၅၀၄၈၀၂၃၉

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးအန်ထော်နီတူးတူး
၂။ အခြားအမည်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကော်ယော် (မိုနူ)၊ ခရစ်ယာန်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/ လကန(နိုင်)၀၂၂၁၄၄
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၃၁-၅-၁၉၅၈၊ (၆၂)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ လွိုင်ကော်မြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း ဒသမတန်းအောင်
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ဒု/ ဓါတ်ခွဲ ၊(အငြိမ်းစား)၊
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးပီတာကိုဒိုးယီ(ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ဂျူးလီယာ (မှီခို)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  ဒေါ်ခင်ကျော့၊ အလယ်တန်းပြ၊ အလက(၅)
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်   ဒေါ်ဂျူးဒစ်မီမီဟန်၊ အငယ်တန်းစာရေး
ကွန်ပျူတာ(တက္ကသိုလ်)
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ  ခူ/ ၅၅၀၊ ဒေါဥခူ၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၂၉၄၀၀၂၇၇၊ ၀၉၅၆၀၀၆၈၆

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးပီမောင်စိုး
၂။ အခြားအမည်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကယန်း၊ ခရစ်ယာန်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်  ၂/ လကန(နိုင်)၀၄၀၈၁၇
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၅-၁၁-၁၉၄၃၊ (၇၆)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ ပီကင်းရွာ
၇။ ပညာအရည်အချင်း B.A.I.Sc
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ယဉ်ကျေးမှုဌာန၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း)
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးပေါလူ၊ လယ်ယာ (ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မာရိယာ၊ လယ်ယာ (ကွယ်လွန်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မူမူ၊ သူနာပြုအုပ်(ငြိမ်း)
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  ဦးခွန်ပီတာစိုး၊ ဌာနခွဲမှူး၊
ပြည်နယ်စက်မှုစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊
လွိုင်ကော်
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ  နခ/ ၅၃၊ နောင်ယား(ခ)၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ်  ၀၈၃-၂၁၄၀၈၊ ၀၉-၄၂၈၃၂၁၅၈၄

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးပေါလူ
၂။ အခြားအမည် ဦးပေါလုချမ်း
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကယန်း၊ကက်သလစ်(ခရစ်ယာန်)
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/ လကန(နိုင်)၀၂၂၆၂၉
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၇-၄-၁၉၆၁၊ (၅၉)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ ချမ်းခူရွာ
၇။ ပညာအရည်အချင်း အလယ်တန်းအောင်
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ကယန်းစာပေ ဥက္ကဌ၊ ကယားပြည်နယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဦးမောင်ပဲ)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  (ဒေါ်မူဆာ)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မူဘန်း၊ (မှီခို)
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  ဒေါ်မီးမီး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
ဒေါ်မူအားရယ်၊ သူနာပြု
မမူအငဲ၊ ကျောင်းသူ
မောင်ခွန်းဂျွန်ပေါ၊ ကျောင်းသား
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ  ဖဖေါ်လမ်း၊ နောင်ယား(က)၊ အုပ်စု(၁၀)၊
လွိုင်ကော်မြို့။
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ်  ၀၈၃-၂၁၇၀၇၊ ၀၉-၅၆၀၀၆၅၁၊
၀၉-၇၈၅၆၀၀၆၅၁

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးခွန်းနန်းရီ
၂။ အခြားအမည် မရှိ
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကယန်း၊ကက်သလစ်(ခရစ်ယာန်)
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/ ဒမဆ(နိုင်)၀၀၉၂၂၆
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၁-၆-၁၉၄၈၊ (၇၁)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ဒေါဝယ်ကူး၊ ဒေါရောက်ခူကျေးရွာအုပ်စု၊
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း ဆယ်တန်းအောင်
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊
ကယန်းစာပေ၊
ကယားပြည်နယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးလိန်စူ(ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မှိုင်းမူ (ကွယ်လွန်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်စာမူတာပလ(မှီခို)
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ခွန်းမူးဒီ၊ အိမ်ဆိုင်(စျေးရောင်း)
မူခရစ္စတင်း၊ အိမ်ဆိုင်(စျေးရောင်း)
ခွန်းဒင်းနစ်၊ အိမ်ဆိုင်(စျေးရောင်း)
ခွန်းသီဟ၊ အိမ်ဆိုင်(စျေးရောင်း)
ခွန်းဂျိမ်းဆန်းထူး၊ အိမ်ဆိုင်(စျေးရောင်း)
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ  စျ-၃၃၊ စျေးကုန်းရပ်ကွက်၊
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ်  ၀၉ ၇၆၂၆၂၇၃၉၃
Kayah State Hluttaw