အမှတ်စဉ် အမည် နေ့စွဲ ဖိုင်ဆိုဒ် ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
1 ကယားပြည်နယ်၊ ပြတိုက်နှင့်စာကြည့် တိုက်များဥပဒေ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက် ၁၈၂KB ရယူရန်
2 ကယားပြည်နယ်ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်နှင့်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက် ၂၇၇KB ရယူရန်
3 ကယားပြည်နယ်၊ မြေယာခွန်ဥပဒေ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက် ၁၆၆KB ရယူရန်
4 ကယားပြည်နယ်၊ အိမ်တွင်းစက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄ ရက် ၂၇၁KB ရယူရန်
5 ကယားပြည်နယ်၊ စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့များဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက် ၈၂၈KB ရယူရန်
6 ကယားပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပ‌ဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက် ၇၇၈KB ရယူရန်
7 တောင်သူလယ်သမားများ၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာချေးငွေနှင့်စုငွေဥပဒေ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက် ၂၂၈ KB ရယူရန်
8 ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကယားပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် ၅၇၅ KB ရယူရန်
8 ကယားပြည်နယ်အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက် ၁၉၁ KB ရယူရန်
Kayah State Hluttaw