ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဌေး

ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်
၁။ အမည် -ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဌေး
၂။ ငယ်နာမည် - မရှိပါ
၃။ အခြားအမည် - ဖိလစ်
၄။ အသက်(မွေးသက္ကရာဇ်) - ၁၆-၃-၁၉၆၉ (၄၇နှစ်)
၅။ လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ - ကရင်/ ခရစ်ယာန်
၆။ အရပ်အမြင့် - ၅ပေ၃လက်မ
၇။ ဆံပင်အရောင် - အနက်
၈။ မျက်စိအရောင် - အဖြူရောင်
၉။ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား - ယာလက်ဖျံမှဲ့ရှိ
၁၀။ အသားအရောင် - အဖြူရောင်
၁၁။ ကိုယ်အလေးချိန် - ၁၀၅ ပေါင်
၁၂။ မွေးဇာတိ - ညောင်ကုန်းရွာ၊ ကော့မှူးမြို့နယ်
၁၃။ နိုင်ငံသား/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၁၂/ကမန(နိုင်)၀၁၉၃၅၀
၁၄။ ယခုနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - ခကန(၃၃၅)၊ ကျောင်းလမ်း၊ နမ့်ကွတ်၊ ချိကယ်အုပ်စု
၁၅။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - ခကန(၃၃၅)၊ ကျောင်းလမ်း၊ နမ့်ကွတ်၊ ချိကယ်အုပ်စု
၁၆။ ယခင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသောဒေသနှင့်နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ(တပ်မတော်သားဖြစ်ကတပ်လိပ်စာဖော်ပြရန်မလိုပါ) - -
၁၇။ တပ်မတော်သို့ ဝင်ခဲ့ဖူးလျှင် / တပ်မတော်သားဖြစ်ခဲ့လျှင် - -
(က) ကိုယ်ပိုင်မှတ် - -
(ခ) တပ်သို့၀င်သည့်နေ့ - -
( ဂ ) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် - -
(ဃ) ပြန်တမ်းဝင်ဖြစ်သည့်နေ့ - -
(င) တပ်ထွက်သည့်နေ့ - -
(စ) တပ်ထွက်သည့်အကြောင်းအရာ - -
(ဆ) အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့သောတပ်များ - -
(ဇ)တပ်တွင်းရာဇ၀င်အကျဉ်း/ ပြစ်မှု - -
(ဈ) အငြိမ်းစားလစာ - -
၁၈။ ပညာအရည်အချင်း - MBBS (Ygn)
၁၉။ အဘအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် - ဦးစီဦး၊ ကရင်/ခရစ်ယာန် (ကွယ်လွန်)
         
၂၀။၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - ညောင်ကုန်းရွာ၊ ကော့မှူးမြို့နယ်
၂၁။ အမိအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်မြဖူး၊ ကရင်/ခရစ်ယာန် (ကွယ်လွန်)
၂၂။ ၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - ညောင်ကုန်းရွာ၊ ကော့မှူးမြို့နယ်
၂၃။ ကာယကံရှင်မွေးဖွားချိန်၌ မိဘနှစ်ပါးသည် နိုင်ငံသား ဟုတ် / မဟုတ် - ဟုတ်ပါသည်။
၂၄။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့်အဆင့် - ပြည်နယ်ဝန်ကြီး(လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
၂၅။ လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့ - ၇-၄-၂၀၁၆
၂၆။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ရရှိလာပုံ - -
၂၇။ ပြိုင်အရွေးခံ(သို့)တိုက်ရိုက်ခန့် - ပြိုင်အရွေးခံ
၂၈။ လစာ၀င်ငွေ - ၂၀၀၀၀၀၀
၂၉။ ဌာန၊နေရာ - ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်
၃၀။ အလုပ်အကိုင်အတွက်ထောက်ခံသူများ - -
၃၁။ ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် အလုပ်အကိုင် အဆင့်၊ ဌာန၊ နေရာ - လက်ထောက်ဆရာဝန်(လွိုင်ကော်ဆေးရုံ)
တိုက်နယ်ဆရာဝန်(သိန်းနီမြို့နယ်)
၃၂။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုးဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - -
၃၃။ အဘ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - -
၃၄။ အမိ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - -
၃၅။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ  - မရှိပါ
၃၆။ သားသမီးများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - -
၃၇။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - -
၃၈။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အဘနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - -
၃၉။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အမိနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ  - -
၄၀။ မိမိနှင့်မိမိ၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်းတို့၏ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သားသမီးများသည် နိုင်ငံရေးပါတီများတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိ / မရှိ (ရှိက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်) - မရှိပါ
ငယ်စဉ်မှ ယခုအချိန်ထိ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
၁။ နေခဲ့ဖူးသောကျောင်းများ (ခုနှစ်၊ သက္ကရာဇ်ဖော်ပြရန်) - အမက (ညောင်ကုန်း)   ၊   ကော့မှူးမြို့နယ်
အထက (ကျိုက်ထော်)  ၊  ကော့မှူးမြို့နယ်
အထက(၆)၊ ဗိုလ်တထောင်
၂။ နောက်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်း၊
အတန်း၊ ခုံအမှတ်၊ ဘာသာရပ်အတိအကျ ဖော်ပြရန်
- အထက(၆)၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ဒဿမတန်း
၃။ ကျောင်းသားဘဝတွင် နိုင်ငံရေး/ မြို့ရေး/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အဆင့် အတန်း၊ တာဝန် - -
၄။ ဝါသနာပါပြီး လေ့လာလိုက်စားခဲ့သေ ကျန်းမာရေး၊ ကစားခုံစားမှုများ၊ အနုပညာဆိုင်ရာအတီးအမှုတ်များ၊ ပညာရေးစက်မှု လက်မှု - -
၅။ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ဌာန/ မြို့နယ် - လက်ထောက်ဆရာဝန်(လွိုင်ကော်ဆေးရုံ)
တိုက်နယ်ဆရာဝန်(သိန်းနီမြို့နယ်)
၆။ တောခိုခဲ့ဖူးလျှင်(သို့)သောင်းကျန်းသူမျာကြီးစိုးသောနယ်မြေတွင် နေခဲ့ဖူးလျှင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ပြပါ - -
၇။ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော အကြောင်း အကျိုးနှင့် လစာ - -
၈။ အမှုထမ်းနေစဉ် (သို့) ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင် ဆောင်ရွက်နေစဉ် နိုင်ငံရေး၊ မြို့/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်နေစဉ် အဆင့်အတန်းနှင့် တာဝန် - -
၉။ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်/ရဲဘက်နှင့်နိုင်ငံရေးဘက်တွင် ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ ရှိ/မရှိ - -
၁၀။ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ခဲ့လျှင်
(က) သွားရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ - -
( ခ) သွားရောက်ခဲ့သည့်အကြောင်း - -
( ဂ) တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ/လူပုဂ္ဂိုလ်/ ဌာန - -
(ဃ) သွား/ပြန်သည့်နေ့ - -
၁၁။ မိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော နိုင်ငံခြားသားရှိ/မရှိ၊ ရှိက မည်သည့်အလုပ်အကိုင်၊ လူမျိုး၊ တိုင်းပြည်၊ မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီးသည် - -
၁၂။ မိမိအား ထောက်ခံသည့်ပုဂ္ဂိုလ် (ကျောင်းဆရာ၊ ရပ်ကွက်လူကြီး၊ တပ်မတော်အရာရှိ) - -
၁၃။ ရာဇဝင်ပြစ်မှုခံရခြင်း ရှိ/မရှိ - မရှိပါ
Kayah State Hluttaw