ဒေါ်နော်မြစေး

အမည် ဒေါ်နော်မြစေး
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၅-၃-၁၉၄၆
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/လကန(နိုင်)၀၀၆၇၃၆
ပညာအရည်အချင်း B.Sc Dip Ed
လူမျိုး/ဘာသာ ကရင်/ ခရစ်ယာန်
အဖအမည် ဦးစောအဲလ်ဘက်
အမိအမည် ဒေါ်နော်မရွှေ
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ဖားဆောင်း(၁၁) NLD
နေရပ်လိပ်စာ ၂၁၄၊ လိမ္မော်လမ်း၊ဒေါဥခူရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၄၃၀၇၈၄၅
Kayah State Hluttaw