ဗိုလ်ကြီးဇော်မင်းထွန်း

ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်
၁။ အမည် – ဗိုလ်ကြီးဇော်မင်းထွန်း
၂။ ငယ်နာမည် – မရှိပါ
၃။ အခြားအမည် – မရှိ
၄။ အသက်(မွေးသက္ကရာဇ်) – ၂၉-၁၀-၁၉၇၄(၄၄နှစ်)
၅။ လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ – ဗမာ / ဗုဒ္ဓ
၆။ အရပ်အမြင့် – ၅ပေ၊ ၃လက်မ
၇။ ဆံပင်အရောင် – အနက်
၈။ မျက်စိအရောင် – အနက်
၉။ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား – ဝဲပါးမှဲ့ရှိ
၁၀။ အသားအရောင် – အညိုရောင်
၁၁။ ကိုယ်အလေးချိန် – ၁၃၈ပေါင်
၁၂။ မွေးဇာတိ – စဉ့်ကူးမြို့
၁၃။ နိုင်ငံသား/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၉/စကန(နိုင်) ၀၀၆၈၁၅
၁၄။ ယခုနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – အမှတ်(၁၄)၊ တပ်မတော်တန်းမြင့်လေ့ကျင့် ရေးကျောင်း၊ မာခရောရှေ့။
၁၅။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – အိမ်အမှတ်(၄၆)၊ အမှတ်(၃)ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
၁၆။ ယခင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသောဒေသနှင့်နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ(တပ်မတော်သားဖြစ်ကတပ်လိပ်စာဖော်ပြရန်မလိုပါ) – မရှိပါ
၁၇။ တပ်မတော်သို့ ဝင်ခဲ့ဖူးလျှင် / တပ်မတော်သားဖြစ်ခဲ့လျှင် –
(က) ကိုယ်ပိုင်မှတ် – ကြည်း ၃၆၅၈၀
(ခ) တပ်သို့၀င်သည့်နေ့ – ၂၆-၁၀-၁၉၉၄
( ဂ ) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် – ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀၆)
(ဃ) ပြန်တမ်းဝင်ဖြစ်သည့်နေ့ – ၁၂-၅-၂၀၀၃
(င) တပ်ထွက်သည့်နေ့ – –
(စ) တပ်ထွက်သည့်အကြောင်းအရာ – –
(ဆ) အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့သောတပ်များ -တဗက (၂)၊ ခမရ (၅၂၇)၊ ခမရ (၅၈၀)၊ ခမ၇ (၆)
(ဇ)တပ်တွင်းရာဇ၀င်အကျဉ်း/ ပြစ်မှု – မရှိပါ
(ဈ) အငြိမ်းစားလစာ – မရှိပါ
၁၈။ ပညာအရည်အချင်း – B.A(Hist)
၁၉။ အဘအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် – ဦးထွန်းသိန်း၊ ဗမာ / ဗုဒ္ဓ၊အရောင်းအ၀ယ်
၂၀။၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ရုံးပင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ လက်ပန်လှမြို့သစ်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၂၁။ အမိအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်သန်းလှ(ကွယ်လွန်)၊ ဗမာ / ဗုဒ္ဓ၊ မှီခို
၂၂။ ၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ရုံးပင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ လက်ပန်လှမြို့သစ်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၂၃။ ကာယကံရှင်မွေးဖွားချိန်၌ မိဘနှစ်ပါးသည် နိုင်ငံသား ဟုတ် / မဟုတ် – နိုင်ငံသားဖြစ်ပါသည်။
၂၄။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့်အဆင့် – ဒုတိယတပ်ခွဲမှူး(လုံခြုံရေးတပ်ခွဲ)၊ ဗိုလ်ကြီး
၂၅။ လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့ – –
၂၆။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ရရှိလာပုံ – –
၂၇။ ပြိုင်အရွေးခံ(သို့)တိုက်ရိုက်ခန့် – –
၂၈။ လစာ၀င်ငွေ – –
၂၉။ ဌာန၊နေရာ – –
၃၀။ အလုပ်အကိုင်အတွက်ထောက်ခံသူများ – –
၃၁။ ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် အလုပ်အကိုင် အဆင့်၊ ဌာန၊ နေရာ – မရှိပါ
၃၂။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုးဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးဝင်းမြင့်ကျော်(ကွယ်လွန်)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့၊ ဈေးရောင်း၊ ရုံးပင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဦးဝင်းမြင့်မော်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့၊ ဈေးရောင်း၊ ဒိုးပင်ကုနးရွာ၊ ဆည်သည်ကျေးရွာအု ပ်စု၊စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဦးဝင်းမြင့်ဇော်(ကွယ်လွန်)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊စဉ့်ကူးမြို့၊ ရွှေလုပ်သား၊ ရုံးပင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ လက်ပန်လှမြို့သစ်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဦးအောင်ကျော်စိုး၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့၊ ဈေးရောင်း၊ ရုံးပင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ လက်ပန်လှမြို့သစ်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဒေါ်တင်တင်မာချော၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့၊ မှီခို၊ ရုံးပင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ လက်ပန်လှမြို့သစ်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
မောင်အောင်ကျော်ဇော၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့၊ ရွှေလုပ်သား၊ ရုံးပင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ လက်ပန်လှမြို့သစ်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
မောင်သိန်းမင်းထွေး(ကွယ်လွန်) ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့၊ ရုံးပင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ လက်ပန်လှမြို့သစ်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၃၃။ အဘ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်ခင်စန်း(ကွယ်လွန်) ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့ ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဦးခင်မောင်သောင်း၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့၊ တောင်သူ၊ ပေါက်တပင်ကျေးရွာ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဦးခင်မောင်သိန်း၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့၊ တောင်သူ၊ ပေါက်တပင်ကျေးရွာ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဦးခင်မောင်တင့်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့ ၊ လက်သမား၊ ပင်လယ်ကြီးကျေးရွာ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဒေါ်ခင်ကြည်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့၊ မှီခို၊ ပေါက်တပင်ကျေးရွာ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဒေါ်ခင်ညို၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့၊ မှီခို၊ ပေါက်တပင်ကျေးရွာ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဒေါ်ခင်ချို၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့၊ မှီခို၊ ဟင်္သာဖိုကျေးရွာ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဒေါ်ခင်နွဲ့၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ စဉ့်ကူးမြို့၊ မှီခို၊ ပေါက်တပင်ကျေးရွာ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၃၄။ အမိ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးမြင့်လွင် (ကွယ်လွန်)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရဟန်းဝတ်၊ ရုံးပင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ လက်ပန်လှမြို့သစ်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊
ဦးခင်မောင်မြင့်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ဈေးရောင်း၊ ရုံးပင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ လက်ပန်လှမြို့သစ်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဦးမြင့်ကို၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရဟန်းဝတ်၊ ရုံးပင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ လက်ပန်လှမြို့သစ်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဦးမြင့်သူ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ
၃၅။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ မှီခို၊ တတက(၁၄)၊ မာခရောရှေ့၊ ဖရူဆိုမြို့၊ ကယားပြည်နယ်။
၃၆။ သားသမီးများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – မောင်ထက်ဇော်ဦး၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ မှီခို၊
မခင်ဂူလှိုင်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ကျိုင်းတုံ၊ ကျောင်းသူ၊
မောင်မင်းဘုန်းပြည့်ပိုင်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ အောင်ပန်း၊ မှီခို၊ မိဘနှင့်အတူနေ။
၃၇။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ မှီခို၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ မှီခို၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
မောင်ရွှေလှိုင်ဦး၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ ပန်းရံ၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
မောင်ရွှေနိုင်ဦး၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ ပန်းရံ၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
မမြင့်မြင့်ဆန်း၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ မှီခို၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
၃၈။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အဘနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်ခင်သန်းကြည်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ မှီခို၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ မှီခို၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ဦးထွန်းကို၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ လက်သမား၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ မှီခို၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ဒေါ်ရီရီမာ၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ မှီခို၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ မှီခို၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ဒေါ်သီသီမာ၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ မှီခို၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ မှီခို၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ဦးအောင်သန်းရှိန်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ စစ်မှုထမ်း ခမရ (၃၂၇)၊ မိုင်းခတ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း။
၃၉။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အမိနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်မူမူ (ကွယ်လွန်)၊ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊မှီခို၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ မှီခို၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ဒေါ်ပြုံး၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ မှီခို၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ဒေါ်ခင်ညို၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ဒေါ်လဲ့ယဉ်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ မှီခို၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ဦးလှထွေး၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ လက်သမား၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ဦးမောင်ဆန်း၊ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ရွှေညောင်၊လက်သမား၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ဦးမွှေး၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရွှေညောင်၊ တောင်သူ၊ အမှတ်(၃) ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
၄၀။ မိမိနှင့်မိမိ၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်းတို့၏ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သားသမီးများသည် နိုင်ငံရေးပါတီများတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိ / မရှိ (ရှိက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်) -မရှိပါ
ငယ်စဉ်မှ ယခုအချိန်ထိ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
၁။ နေခဲ့ဖူးသောကျောင်းများ (ခုနှစ်၊ သက္ကရာဇ်ဖော်ပြရန်) – အ.မ.က(ဟင်္သာဖိုလ်) ၁၉၈၀ မှ ၁၉၈၄ထိ
အ.လ.က(လက်ပန်လှ) ၁၉၈၅ မှ ၁၉၉၀ထိ
အ.ထ.က (စဉ့်ကူး) ၁၉၉၀ မှ ၁၉၉၄ထိ
အဝေးသင်တက္ကသိုလ်(မန္တလေး) ၁၉၉၈မှ ၂၀၀၁ထိ၊
၂။ နောက်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်း၊
အတန်း၊ ခုံအမှတ်၊ ဘာသာရပ်အတိအကျ ဖော်ပြရန် – အဝေးသင်တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
စတုတ္ထနှစ်၊ ၄/သ-၁၇၀၂(၀၀၂)
၃။ ကျောင်းသားဘဝတွင် နိုင်ငံရေး/ မြို့ရေး/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အဆင့် အတန်း၊ တာဝန် – မရှိပါ
၄။ ဝါသနာပါပြီး လေ့လာလိုက်စားခဲ့သေ ကျန်းမာရေး၊ ကစားခုံစားမှုများ၊ အနုပညာဆိုင်ရာအတီးအမှုတ်များ၊ ပညာရေးစက်မှု လက်မှု – အားကစား(ဘော်လီဘော)
၅။ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ဌာန/ မြို့နယ် – စစ်မှုထမ်း
၆။ တောခိုခဲ့ဖူးလျှင်(သို့)သောင်းကျန်းသူမျာကြီးစိုးသောနယ်မြေတွင် နေခဲ့ဖူးလျှင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ပြပါ – မရှိပါ
၇။ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော အကြောင်း အကျိုးနှင့် လစာ – –
၈။ အမှုထမ်းနေစဉ် (သို့) ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင် ဆောင်ရွက်နေစဉ် နိုင်ငံရေး၊ မြို့/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်နေစဉ် အဆင့်အတန်းနှင့် တာဝန် – –
၉။ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်/ရဲဘက်နှင့်နိုင်ငံရေးဘက်တွင် ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ ရှိ/မရှိ – မရှိပါ
၁၀။ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ခဲ့လျှင်
(က) သွားရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ – မရှိပါ
( ခ) သွားရောက်ခဲ့သည့်အကြောင်း – မရှိပါ
( ဂ) တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ/လူပုဂ္ဂိုလ်/ ဌာန – မရှိပါ
(ဃ) သွား/ပြန်သည့်နေ့ – မရှိပါ
၁၁။ မိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော နိုင်ငံခြားသားရှိ/မရှိ၊ ရှိက မည်သည့်အလုပ်အကိုင်၊ လူမျိုး၊ တိုင်းပြည်၊ မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီးသည် -မရှိပါ
၁၂။ မိမိအား ထောက်ခံသည့်ပုဂ္ဂိုလ် (ကျောင်းဆရာ၊ ရပ်ကွက်လူကြီး၊ တပ်မတော်အရာရှိ) – ကျောင်းအုပ်ကြီး အမှတ်(၁၄)၊ တပ်မတော် တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း
၁၃။ ရာဇဝင်ပြစ်မှုခံရခြင်း ရှိ/မရှိ – မရှိပါ

Kayah State Hluttaw