ဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်ဝေ

၁။ အမည် - ဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်ဝေ
၂။ ငယ်နာမည် -
၃။ အခြားအမည် - -
၄။ အသက်(မွေးသက္ကရာဇ်) - ၁၂-၅-၁၉၆၆
၅။ လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ - ဗမာ / ဗုဒ္ဓ
၆။ အရပ်အမြင့် - ၅ပေ၊ ၅လက်မ
၇။ ဆံပင်အရောင် - အနက်
၈။ မျက်စိအရောင် - အနက်
၉။ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား - လယ်ပင်းမှဲ့ရှိ
၁၀။ အသားအရောင် - အသားလတ်
၁၁။ ကိုယ်အလေးချိန် - ၁၃၅ ပေါင်
၁၂။ မွေးဇာတိ - ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊
၁၃။ နိုင်ငံသား/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၁၂/မဘန(နိုင်) ၀၁၄၀၁၅
၁၄။ ယခုနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - အမှတ်(၁၄)၊ တပ်မတော်တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၊ မာခရောရှေ့၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ကယားပြည်နယ်။ 
၁၅။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊
၁၆။ ယခင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသောဒေသနှင့်နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ(တပ်မတော်သားဖြစ်ကတပ်လိပ်စာဖော်ပြရန်မလိုပါ) - ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊
၁၇။ တပ်မတော်သို့ ဝင်ခဲ့ဖူးလျှင် / တပ်မတော်သားဖြစ်ခဲ့လျှင်
(က) ကိုယ်ပိုင်မှတ် - ကပ-၆၃၉၃၈၆ / ကြည်း ၂၂၀၀၀
(ခ) တပ်သို့၀င်သည့်နေ့ - ၈၊၁၊၁၉၈၆
( ဂ ) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၇၉)
(ဃ) ပြန်တမ်းဝင်ဖြစ်သည့်နေ့ - ၂၂-၆-၁၉၉၀
(င) တပ်ထွက်သည့်နေ့ - -
(စ) တပ်ထွက်သည့်အကြောင်းအရာ - -
(ဆ) အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့သောတပ်များ ဗမတ (မိတ္ထီလာ)၊ ခလရ (၃၇) ခမရ (၃၆၁)၊ တစသ(၃)/ခမရ (၅၆၆)၊ ခလရ (၁၃၆) စရခ၊ စကခ (၇)၊ တတက (၁၄)
(ဇ)တပ်တွင်းရာဇ၀င်အကျဉ်း/ ပြစ်မှု - မရှိပါ
(ဈ) အငြိမ်းစားလစာ - မရှိပါ
၁၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.Sc (Chemistry), M.A (Deference Studies)
၁၉။ အဘအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် - ဦးမောင်ခိုင် (ကွယ်လွန်)၊ ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓ၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ဥယျာဉ်ခြံ။
၂၀။၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊
၂၁။ အမိအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ရွေရင်၊ ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓ၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မှီခို။
၂၂။ ၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊
၂၃။ ကာယကံရှင်မွေးဖွားချိန်၌ မိဘနှစ်ပါးသည် နိုင်ငံသား ဟုတ် / မဟုတ် - နိုင်ငံသားဖြစ်ပါသည်။ 
၂၄။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့်အဆင့် - စစ်မှုထမ်း၊ ဗိုလ်မှူးကြီး
၂၅။ လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့ - ၁၂-၇-၂၀၁၃
၂၆။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ရရှိလာပုံ - မိမိဘဘောဆန္ဒအရ
၂၇။ ပြိုင်အရွေးခံ(သို့)တိုက်ရိုက်ခန့် - ပြိုင်အရွေးခံ
၂၈။ လစာ၀င်ငွေ - ၅ သိန်းကျပ်
၂၉။ဌာန၊နေရာ - အမှတ်(၁၄)၊ တပ်မတော်တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၊ မာခရောရှေ့၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ကယားပြည်နယ်။ 
၃၀။ အလုပ်အကိုင်အတွက်ထောက်ခံသူများ - ဗိုလ်မှူးချုပ် မိုးကျော်၊ ကောင်းအုပ်ကြီး တတက (၁၄)
၃၁။ ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် အလုပ်အကိုင် အဆင့်၊ ဌာန၊ နေရာ - စစ်မှုထမ်း၊ ဗိုလ်မှူးကြီး၊ အမှတ်(၁၄)၊ တပ်မတော်တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၊ မာခရောရှေ့၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊
၃၂။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုးဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်    လိပ်စာအပြည့်အစုံ      (၁) ဒေါ်ရီညွှန့်၊ (အစ်မ)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်၊ မှီခို။
(၂) ဒေါ်ရီသိန်း (အစ်မ)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်၊ မှီခို။
(၃) ဦးဇော်ဝေ (ညီ)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်၊ ဥယျာဉ်ခြံ။
(၄) ဦးမြင့်နိုင် (ညီ)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ရဲဘော်ဟောင်းဈေး၊ ဘားအံမြို့။
(၅) ဦးမျိုးဝင်း (ညီ)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်၊ ရဟန်းဝတ်။
(၆) ဒေါ်ချိုချိုသန်း (ညီမ)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်၊ မှီခို။
၃၃။ အဘ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ (၁) ဦးတင် (ကွယ်လွန်)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ လက်သမား၊ ရွာကြားရွာ၊ သထုံမြို့နယ်။
(၂) ဦးပိုးလုံ (ကွယ်လွန်)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ လက်သမား၊ ရွာကြားရွာ၊ သထုံမြို့နယ်။
(၃) ဦးလှ၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ဗိန္ဓောဆေးဆရာ၊ အင်းနဲဇီးကုန်းရွာ၊ သထုံမြို့နယ်။
၃၄။ အမိ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ (၁) ဦးရွှေသိန်း၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်။
(၂) ဦးစိန်ဝင်း၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ (ကျောင်းအုပ်ကြီးအငြိမ်းစား)၊ ငါးကြီးအင်းရွာ၊ သထုံမြို့နယ်။
(၃) ဦးမောင်မြင့်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်။
(၄) ဒေါ်ကွယ်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ မှီခို၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်။
(၅) ဒေါ်ထားမြင့်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ မှီခို၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်။
(၆) ဦးရွှေမိုး၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ ကျိုက္ကော်ရွာ၊ သထုံမြို့နယ်။
၃၅။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ  - ဒေါ်ပြုံးပြုံးအောင်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ မှီခို၊ အမှတ် (၁၄) တပ်မတော်တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊
၃၆။ သားသမီးများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ  (၁) မသီရိစန္ဒီအောင်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ကလေးမြို့၊ မှီခို၊
(၂) မောင်ဖြိုးဝေအောင်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ကျောင်းသား (တတိယနှစ်၊ IT)
၃၇။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ  ဒေါ်မော်မော်အောင် (အစ်မ)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်း
၃၈။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အဘနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ  (၁) ဦးအောင်မြိုင် (အဘ) (ကွယ်လွန်)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ မှီခို၊ အောင်သစ္စာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။
(၂) ဦးတင်မြင့် (အဘ၏ညီ)(ကွယ်လွန်)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ အ.ထ.က ကျောင်းအုပ်ကြီး (အငြိမ်းစား)၊ နတ်ချောင်းရွာ၊ ကလေးမြို့နယ်။
၃၉။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အမိနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ  (၁)ဒေါနုနု(အမိ)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ မှီခို၊ အောင်သစ္စာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။
(၂) ဦးဝင်းမြိုင် (အမိ၏ မောင်) (ကွယ်လွန်)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ကျောင်းဆရာအငြိမ်းစား၊ သိုက်ချောင်းရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။
(၃) ဒေါ်လေးမြိုင် (အမိ၏ညီမ)၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ မှီခို၊ အောင်သစ္စာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။
၄၀။ မိမိနှင့်မိမိ၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်းတို့၏ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သားသမီးများသည် နိုင်ငံရေးပါတီများတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိ / မရှိ (ရှိက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်) - မရှိပါ
ငယ်စဉ်မှ ယခုအချိန်ထိ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
၁။ နေခဲ့ဖူးသောကျောင်းများ (ခုနှစ်၊ သက္ကရာဇ်ဖော်ပြရန်) - အ.မ.က (ရွာကြားရွာ) သထုံမြို့နယ်၊ အ.ထ.က (ကျိုက္ကော်) သထုံမြို့နယ်၊ မော်လမြိုင်ဒီဂရီကောလိပ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်။
၂။ နောက်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်း၊ အတန်း၊ ခုံအမှတ်၊ ဘာသာရပ်အတိအကျ ဖော်ပြရန် -မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ စတုတ္ထနှစ်၊ ၄ ဓါ ၉၆(မန်း)၊ ဓါတုဗေဒ။
၃။ ကျောင်းသားဘဝတွင် နိုင်ငံရေး/ မြို့ရေး/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အဆင့် အတန်း၊ တာဝန် - မရှိပါ
၄။ ဝါသနာပါပြီး လေ့လာလိုက်စားခဲ့သေ ကျန်းမာရေး၊ ကစားခုံစားမှုများ၊ အနုပညာဆိုင်ရာအတီးအမှုတ်များ၊ ပညာရေးစက်မှု လက်မှု - ဘော်လီဘော
၅။ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ဌာန/ မြို့နယ် -ဥယျာဉ်ခြံ၊ ကျောင်းသား
၆။ တောခိုခဲ့ဖူးလျှင်(သို့)သောင်းကျန်းသူမျာကြီးစိုးသောနယ်မြေတွင် နေခဲ့ဖူးလျှင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ပြပါ - မရှိပါ
၇။ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော အကြောင်း အကျိုးနှင့် လစာ - မပြောင်းပါ၊ (၅)သိန်းကျပ်
၈။ အမှုထမ်းနေစဉ် (သို့) ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင် ဆောင်ရွက်နေစဉ် နိုင်ငံရေး၊ မြို့/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်နေစဉ် အဆင့်အတန်းနှင့် တာဝန် -နယ်မြေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး
၉။ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်/ရဲဘက်နှင့်နိုင်ငံရေးဘက်တွင် ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ ရှိ/မရှိ -ဗိုလ်မှူးချုပ်၊ မိုးကျော်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ အမှတ် (၁၄)တပ်မတော်တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း
၁၀။ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ခဲ့လျှင်
(က) သွားရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ -ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ
( ခ) သွားရောက်ခဲ့သည့်အကြောင်း -အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး VIP လုံခြုံရေး၊
-နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ် သင်တန်းသားများလေ့လာရေးခရီး စဉ်
( ဂ) တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ/လူပုဂ္ဂိုလ်/ ဌာန - မရှိပါ
(ဃ)    သွား/ပြန်သည့်နေ့ - ၂၇-၁၀-၂၀၁၀ မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၀ထိ
- ၂၂-၉-၂၀၁၂ မှ ၂၉-၉-၂၀၁၂ထိ
၁၁။ မိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော နိုင်ငံခြားသားရှိ/မရှိ၊ ရှိက မည်သည့်အလုပ်အကိုင်၊ လူမျိုး၊ တိုင်းပြည်၊ မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီးသည် - မရှိပါ
၁၂။ မိမိအား ထောက်ခံသည့်ပုဂ္ဂိုလ် (ကျောင်းဆရာ၊ ရပ်ကွက်လူကြီး၊ တပ်မတော်အရာရှိ) - ဗိုလ်မှူးချုပ် မိုးကျော်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး အမှတ်(၁၄)၊ တပ်မတော်တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း
၁၃။ ရာဇဝင်ပြစ်မှုခံရခြင်း ရှိ/မရှိ - မရှိပါ
Kayah State Hluttaw