ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ အဆို( ၁၄ )ခု ကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

Kayah State Hluttaw