ဦးကျော်သန်း

အမည် ဦးကျော်သန်း
မွေးသက္ကရာဇ် ၃၁-၅-၁၉၆၅
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/ဘလခ(နိုင်)၀၀၀၄၇၉
ပညာအရည်အချင်း B.A(Hist)
လူမျိုး/ဘာသာ ကယား/ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် ဦးကိုလေး
အမိအမည် ဒေါ်မြအို
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ဘောလခဲ(၈) ပြည်ခိုင်ဖြိုး
နေရပ်လိပ်စာ ရှမ်း/၂၅၊ ရှမ်းပိုင်းရပ်၊ ဘောလခဲမြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၆၄၉၉၇၀၀
Kayah State Hluttaw