ဦးခင်မောင်ထွန်း

ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်
၁။ အမည် – ဦးခင်မောင်ထွန်း
၂။ ငယ်နာမည် – –
၃။ အခြားအမည် – ဦးနော်အီ
၄။ အသက်(မွေးသက္ကရာဇ်) – ၁၅-၁-၁၉၇၂(၄၄နှစ်)
၅။ လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ – ကယော/ခရစ်ယာန်
၆။ အရပ်အမြင့် – ၅ပေ၃လက်မ
၇။ ဆံပင်အရောင် – အနက်
၈။ မျက်စိအရောင် – အနက်
၉။ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား – ဝဲနားထင်မှဲ့ရှိ
၁၀။ အသားအရောင် – အညိုရောင်
၁၁။ ကိုယ်အလေးချိန် – ၁၂၀ပေါင်
၁၂။ မွေးဇာတိ – ဟိုယာကျေးရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၁၃။ နိုင်ငံသား/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၂/ဖရဆ(နိုင်)၀၀၁၀၃၆
၁၄။ ယခုနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – န/၅၊ နောင်ယား(ခ)ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၅။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဟိုယာကျေးရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၁၆။ ယခင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသောဒေသနှင့်နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ(တပ်မတော်သားဖြစ်ကတပ်လိပ်စာဖော်ပြရန်မလိုပါ) – –
၁၇။ တပ်မတော်သို့ ဝင်ခဲ့ဖူးလျှင် / တပ်မတော်သားဖြစ်ခဲ့လျှင်
(က) ကိုယ်ပိုင်မှတ် – –
(ခ) တပ်သို့၀င်သည့်နေ့ – –
( ဂ ) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် – –
(ဃ) ပြန်တမ်းဝင်ဖြစ်သည့်နေ့ – –
(င) တပ်ထွက်သည့်နေ့ – –
(စ) တပ်ထွက်သည့်အကြောင်းအရာ – –
(ဆ) အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့သောတပ်များ – –
(ဇ)တပ်တွင်းရာဇ၀င်အကျဉ်း/ ပြစ်မှု – –
(ဈ) အငြိမ်းစားလစာ – –
၁၈။ ပညာအရည်အချင်း – (၁၀)တန်းအောင်
၁၉။ အဘအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် – ဦးမာဆူအီ (ကွယ်လွန်)
၂၀။၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – –
၂၁။ အမိအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်မာရိယာ(ကွယ်လွန်)
၂၂။ ၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – –
၂၃။ ကာယကံရှင်မွေးဖွားချိန်၌ မိဘနှစ်ပါးသည် နိုင်ငံသား ဟုတ် / မဟုတ် – ဟုတ်ပါသည်။
၂၄။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့်အဆင့် – လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၅။ လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့ – –
၂၆။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ရရှိလာပုံ – –
၂၇။ ပြိုင်အရွေးခံ(သို့)တိုက်ရိုက်ခန့် – ပြိုင်အရွေးခံ
၂၈။ လစာ၀င်ငွေ – –
၂၉။ ဌာန၊နေရာ – ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်
၃၀။ အလုပ်အကိုင်အတွက်ထောက်ခံသူများ – –
၃၁။ ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် အလုပ်အကိုင် အဆင့်၊ ဌာန၊ နေရာ – ဟိုယာကျေးရွာအုပ်စုစာရေး၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၃၂။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုးဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးမာတီးနို၊ ကယော/ခရစ်ယာန်၊ ဆေးရုံညစောင့်၊ ဟိုယာ၊ ကျေးရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၃၃။ အဘ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးဒိုမဲနီကို၊ကယော/ခရစ်ယာန်၊ လယ်ယာ၊ ဟိုယာကျေးရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၃၄။ အမိ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးထိုမားဂျို၊ကယော/ခရစ်ယာန်၊ လယ်ယာ၊ ဟိုယာကျေးရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၃၅။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်ဂျိုဝါးနာ၊ ဂေဘား/ခရစ်ယာန်၊ လယ်ယာ၊ ဟိုယာကျေးရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၃၆။ သားသမီးများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – မဂဉ္စဏား၊ ကယော/ခရစ်ယာန်၊ ကျောင်းသူ၊
မအင်နိုးရှင်း၊ကယော/ခရစ်ယာန်၊ကျောင်းသူ၊ ဟိုယာကျေးရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၃၇။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးပေါလူ၊ ဂေဘား/ခရစ်ယာန်၊ ဆေးရုံအလုပ်သမား၊ ဟိုယာကျေးရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၃၈။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အဘနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးဂေဂေါရီယို (ကွယ်လွန်)
၃၉။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အမိနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်စီစီးလျာ ၊ ဂေဘား/ခရစ်ယာန်၊ မှီခို၊ ဟိုယာကျေးရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၄၀။ မိမိနှင့်မိမိ၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်းတို့၏ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သားသမီးများသည် နိုင်ငံရေးပါတီများတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိ / မရှိ (ရှိက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်) – မရှိပါ။
ငယ်စဉ်မှ ယခုအချိန်ထိ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
၁။ နေခဲ့ဖူးသောကျောင်းများ (ခုနှစ်၊ သက္ကရာဇ်ဖော်ပြရန်) – အလက(ဟိုယာ)၊ ၁၉၈၄မှ ၁၉၉၁ထိ၊ အထက(ဖရူဆို)၊ ၁၉၉၂မှ ၁၉၉၄ထိ
၂။ နောက်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်း၊
အတန်း၊ ခုံအမှတ်၊ ဘာသာရပ်အတိအကျ ဖော်ပြရန်
– အထက(ဖရူဆို)၊ (၁၀)တန်းအောင်(သိပ္ပံတွဲ)
၃။ ကျောင်းသားဘဝတွင် နိုင်ငံရေး/ မြို့ရေး/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အဆင့် အတန်း၊ တာဝန် – မရှိပါ။
၄။ ကျန်းမာရေး၊ ကစားခုံစားမှုများ၊ အနုပညာဆိုင်ရာအတီးအမှုတ်များ၊ ပညာရေးစက်မှု လက်မှု – ဘောလုံးကန်၊ ဘော်လီဘော
၅။ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ဌာန/ မြို့နယ် – ဟိုယာကျေးရွာအုပ်စုစာရေး၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၆။ တောခိုခဲ့ဖူးလျှင်(သို့)သောင်းကျန်းသူမျာကြီးစိုးသောနယ်မြေတွင် နေခဲ့ဖူးလျှင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ပြပါ – KNPDP ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးတော်ဆောင်
၇။ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော အကြောင်း အကျိုးနှင့် လစာ – –
၈။ အမှုထမ်းနေစဉ် (သို့) ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင် ဆောင်ရွက်နေစဉ် နိုင်ငံရေး၊ မြို့/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်နေစဉ် အဆင့်အတန်းနှင့် တာဝန် – –
၉။ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်/ရဲဘက်နှင့်နိုင်ငံရေးဘက်တွင် ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ ရှိ/မရှိ – ရှိ
၁၀။ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ခဲ့လျှင်
(က) သွားရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ – မလေးရှားနိုင်ငံ
( ခ) သွားရောက်ခဲ့သည့်အကြောင်း – အလုပ်အကိုင်
( ဂ) တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ/လူပုဂ္ဂိုလ်/ ဌာန – NKL ကုမ္ပဏီ
(ဃ) သွား/ပြန်သည့်နေ့ – ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင်သွား၍၂၀၀၄ခုနှစ်တွင်ပြန်သည်။
၁၁။ မိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော နိုင်ငံခြားသားရှိ/မရှိ၊ ရှိက မည်သည့်အလုပ်အကိုင်၊ လူမျိုး၊ တိုင်းပြည်၊ မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီးသည် – –
၁၂။ မိမိအား ထောက်ခံသည့်ပုဂ္ဂိုလ် (ကျောင်းဆရာ၊ ရပ်ကွက်လူကြီး၊ တပ်မတော်အရာရှိ) – –
၁၃။ ရာဇဝင်ပြစ်မှုခံရခြင်း ရှိ/မရှိ – –
Kayah State Hluttaw