ဦးစိုင်းပန်ဖ

အမည် ဦးစိုင်းပန်ဖ
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၂-၇-၁၉၇၇
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/လကန(နိုင်)၀၀၅၀၆၇
ပညာအရည်အချင်း ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီ)
လူမျိုး/ဘာသာ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် ဦးစောသိန်းကျော်
အမိအမည်
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ မယ်စဲ့(၁၂) NLD
နေရပ်လိပ်စာ အမှတ်(၃၆၅)၊ ပန်းသီရိဒေါ၊ နောင်ယား(က)၊ လွိုင်ကော်မြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၆၃၀၀၂၂၃၅
Kayah State Hluttaw