ဦးစိုးသိန်း

အမည် ဦးစိုးသိန်း
မွေးသက္ကရာဇ် ၇-၉-၁၉၄၈
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၂/ရကန(နိုင်)၀၂၅၄၇၄
ပညာအရည်အချင်း သိပ္ပံဘွဲ့၊ မဟာဝိဇ္ဇာ
လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် ဦးမောင်မောင်
အမိအမည်
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ဘောလခဲ(၉) တစ်သီးပုဂ္ဂလ
နေရပ်လိပ်စာ ၁၀၆၉၊ ရာဇသင်္ဂဟအိမ်ရာ၊ ပုဗ္ဗသီရီမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
Kayah State Hluttaw