ဦးစောစိန်ထွန်း

အမည် ဦးစောစိန်ထွန်း
မွေးသက္ကရာဇ် ၉-၁၂-၁၉၆၂
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/ဒမဆ(နိုင်)၀၀၅၁၀၂
ပညာအရည်အချင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးသိပ္ပံဆင်း (စစ်ကိုင်း)
လူမျိုး/ဘာသာ ကယန်း/ ခရစ်ယာန်
အဖအမည် ဦးထူးအောင်
အမိအမည် ဒေါ်မြားစေး
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ဒီးမော့ဆို(၄) NLD
နေရပ်လိပ်စာ အ/၁၀၊ မြို့မရပ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၃၁၀၀၉၃၁
Kayah State Hluttaw