ဦးတင်မြင့်

ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်
၁။ အမည် - ဦးတင်မြင့်
၂။ ငယ်နာမည် - -
၃။ အခြားအမည် - -
၄။ အသက်(မွေးသက္ကရာဇ်) - ၁၃-၇-၁၉၅၄ (၆၂နှစ်)
၅။ လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ - မွန်၊ ဗုဒ္ဓ
၆။ အရပ်အမြင့် - ၅ပေ၄လက်မ
၇။ ဆံပင်အရောင် - အနက်
၈။ မျက်စိအရောင် - အနက်
၉။ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား - ယာလက်ဖျံတွင်ဆေးမှင်ရုပ်ရှိ
၁၀။ အသားအရောင် - နီညိုရောင်
၁၁။ ကိုယ်အလေးချိန် - ၁၆၀ပေါင်
၁၂။ မွေးဇာတိ - ရွှေတောင်ရပ်၊လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်
၁၃။ နိုင်ငံသား/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၂/လကန(နိုင်)၀၀၆၄၁၉
၁၄။ ယခုနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - ခူA/107၊ ငွေတောင်လမ်း၊ ဒေါဥခူရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၅။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - ခူA/107၊ ငွေတောင်လမ်း၊ ဒေါဥခူရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၆။ ယခင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသောဒေသနှင့်နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ(တပ်မတော်သားဖြစ်ကတပ်လိပ်စာဖော်ပြရန်မလိုပါ) - -
၁၇။ တပ်မတော်သို့ ဝင်ခဲ့ဖူးလျှင် / တပ်မတော်သားဖြစ်ခဲ့လျှင်
(က) ကိုယ်ပိုင်မှတ် - -
(ခ) တပ်သို့၀င်သည့်နေ့ - -
( ဂ ) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် - -
(ဃ) ပြန်တမ်းဝင်ဖြစ်သည့်နေ့ - -
(င) တပ်ထွက်သည့်နေ့ - -
(စ) တပ်ထွက်သည့်အကြောင်းအရာ - -
(ဆ) အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့သောတပ်များ - -
(ဇ)တပ်တွင်းရာဇ၀င်အကျဉ်း/ ပြစ်မှု - -
(ဈ) အငြိမ်းစားလစာ - -
၁၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.A (ဒဿနိကဗေဒ)
၁၉။ အဘအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် - ဦးဘခင်၊ မွန်/ဗုဒ္ဓ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (ကွယ်လွန်)
၂၀။၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - ရွှေတောင်ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၂၁။ အမိအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ခင်မြင့်၊ မွန်/ဗုဒ္ဓ၊ မှီခို၊ လွိုင်ကော်မြို့
၂၂။ ၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - ရွှေတောင်ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၂၃။ ကာယကံရှင်မွေးဖွားချိန်၌ မိဘနှစ်ပါးသည် နိုင်ငံသား ဟုတ် / မဟုတ် - ဟုတ်ပါသည်။
၂၄။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့်အဆင့် - လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ(လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
၂၅။ လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့ - ၈-၂-၂၀၁၆
၂၆။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ရရှိလာပုံ - -
၂၇။ ပြိုင်အရွေးခံ(သို့)တိုက်ရိုက်ခန့် - ပြိုင်အရွေးခံ
၂၈။ လစာ၀င်ငွေ -၂၀၀၀၀၀၀
၂၉။ ဌာန၊နေရာ - ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်
၃၀။ အလုပ်အကိုင်အတွက်ထောက်ခံသူများ - -
၃၁။ ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် အလုပ်အကိုင် အဆင့်၊ ဌာန၊ နေရာ - -
၃၂။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုးဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ  - -
၃၃။ အဘ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - -
၃၄။ အမိ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - -
၃၅။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ  - ဒေါ်ခင်မမွှေး၊ မွန်၊အင်း၊ပအိုဝ့်/ဗုဒ္ဓ၊ ဆရာမ၊ လွိုင်ကော်
၃၆။ သားသမီးများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - မခင်အိအိစံ၊ မှီခို၊
မောင်ထက်အာကာကျော်၊ ပြင်ပစီးပွားရေး၊ ခူA/107 ၊ ငွေတောင်လမ်း ၊ ဒေါဥခူရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၃၇။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - -
၃၈။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အဘနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ - -
၃၉။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အမိနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ  - -
၄၀။ မိမိနှင့်မိမိ၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်းတို့၏ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သားသမီးများသည် နိုင်ငံရေးပါတီများတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိ / မရှိ (ရှိက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်) - -
ငယ်စဉ်မှ ယခုအချိန်ထိ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
၁။ နေခဲ့ဖူးသောကျောင်းများ (ခုနှစ်၊ သက္ကရာဇ်ဖော်ပြရန်)   - အမက(၄)၊ လွိုင်ကော်၊ အထက(၁)၊ အထက(၂)၊ လွိုင်ကော်
၂။ နောက်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်း၊
အတန်း၊ ခုံအမှတ်၊ ဘာသာရပ်အတိအကျ ဖော်ပြရန်
- ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ဒဿနိကဗေဒ
၃။ ကျောင်းသားဘဝတွင် နိုင်ငံရေး/ မြို့ရေး/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အဆင့် အတန်း၊ တာဝန် - ကယားပြည်နယ်၊ စာပေးစာယူကျောင်းသားဥက္ကဋ္ဌ (၃နှစ်)
၄။ ကျန်းမာရေး၊ ကစားခုံစားမှုများ၊ အနုပညာဆိုင်ရာအတီးအမှုတ်များ၊ ပညာရေးစက်မှု လက်မှု - -
၅။ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ဌာန/ မြို့နယ် - -
၆။ တောခိုခဲ့ဖူးလျှင်(သို့)သောင်းကျန်းသူမျာကြီးစိုးသောနယ်မြေတွင် နေခဲ့ဖူးလျှင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ပြပါ - မရှိပါ။
၇။ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော အကြောင်း အကျိုးနှင့် လစာ - -
၈။ အမှုထမ်းနေစဉ် (သို့) ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင် ဆောင်ရွက်နေစဉ် နိုင်ငံရေး၊ မြို့/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်နေစဉ် အဆင့်အတန်းနှင့် တာဝန် - ရပ်ကွက်လူငယ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယအကြိမ်ရပ်ကွက်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် (ရွှေတောင်)၊ လမ်းစဉ်ပါတီ၊ ရွှေတောင်ရပ်ကွက်၊ လက်ထောက်ပါတီစိတ်မှူး
၉။ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်/ရဲဘက်နှင့်နိုင်ငံရေးဘက်တွင် ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ ရှိ/မရှိ - -
၁၀။ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ခဲ့လျှင်
(က) သွားရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ - -
( ခ) သွားရောက်ခဲ့သည့်အကြောင်း - -
( ဂ) တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ/လူပုဂ္ဂိုလ်/ ဌာန - -
(ဃ) သွား/ပြန်သည့်နေ့ - -
၁၁။ မိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော နိုင်ငံခြားသားရှိ/မရှိ၊ ရှိက မည်သည့်အလုပ်အကိုင်၊ လူမျိုး၊ တိုင်းပြည်၊ မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီးသည် - မရှိပါ။
၁၂။ မိမိအား ထောက်ခံသည့်ပုဂ္ဂိုလ် (ကျောင်းဆရာ၊ ရပ်ကွက်လူကြီး၊ တပ်မတော်အရာရှိ) - -
၁၃။ ရာဇဝင်ပြစ်မှုခံရခြင်း ရှိ/မရှိ - မရှိပါ။
Kayah State Hluttaw