ဦးတီရယ်

ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်
၁။ အမည် – ဦးတီရယ်
၂။ ငယ်နာမည် – –
၃။ အခြားအမည် – –
၄။ အသက်(မွေးသက္ကရာဇ်) – ၂-၁၂-၁၉၆၉(၄၆ နှစ်)
၅။ လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ – ကယား/ခရစ်ယာန်
၆။ အရပ်အမြင့် – ၅ ပေ ၅ လက်မ
၇။ ဆံပင်အရောင် – အနက်
၈။ မျက်စိအရောင် – အနက်
၉။ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား – လည်ပင်း၌ မှဲ့(၁)ရှိ
၁၀။ အသားအရောင် – အညိုရောင်
၁၁။ ကိုယ်အလေးချိန် – ၁၄၀ ပေါင်
၁၂။ မွေးဇာတိ – သရီးဒါးရွာ၊ ရှားတောမြို့နယ်
၁၃။ နိုင်ငံသား/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၂/လကန(နိုင်)၀၂၈၂၈၈
၁၄။ ယခုနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – မ/၉၊ မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ကန္ဒာရဝတီလမ်း၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၅။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – မ/၉၊ မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ကန္ဒာရဝတီလမ်း၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၆။ ယခင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသောဒေသနှင့်နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ(တပ်မတော်သားဖြစ်ကတပ်လိပ်စာဖော်ပြရန်မလိုပါ) – သရီးဒါးရွာ၊ ရှားတောမြို့
၁၇။ တပ်မတော်သို့ ဝင်ခဲ့ဖူးလျှင် / တပ်မတော်သားဖြစ်ခဲ့လျှင်
(က) ကိုယ်ပိုင်မှတ် – –
(ခ) တပ်သို့၀င်သည့်နေ့ – –
( ဂ ) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် – –
(ဃ) ပြန်တမ်းဝင်ဖြစ်သည့်နေ့ – –
(င) တပ်ထွက်သည့်နေ့ – –
(စ) တပ်ထွက်သည့်အကြောင်းအရာ – –
(ဆ) အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့သောတပ်များ – –
(ဇ)တပ်တွင်းရာဇ၀င်အကျဉ်း/ ပြစ်မှု – –
(ဈ) အငြိမ်းစားလစာ – –
၁၈။ ပညာအရည်အချင်း – ဒသမတန်း
၁၉။ အဘအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် – ဦးရှားရယ်၊ ကယား၊ခရစ်ယာန်၊သရီးဒါးရွာ၊ ရှားတောမြို့၊ ကုန်သည်၊
၂၀။၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – မ/၉၊ မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ကန္ဒာရဝတီလမ်း၊ လွိုင်ကော်မြို့
၂၁။ အမိအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ကူးမြာ(ကွယ်လွန်)၊
၂၂။ ၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – သရီးဒါးရွာ၊ ရှားတောမြို့
၂၃။ ကာယကံရှင်မွေးဖွားချိန်၌ မိဘနှစ်ပါးသည် နိုင်ငံသား ဟုတ် / မဟုတ် – ဟုတ်ပါသည်။
၂၄။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့်အဆင့် – ပြည်နယ်ဝန်ကြီး(လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
၂၅။ လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့ – ၇-၄-၂၀၁၆
၂၆။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ရရှိလာပုံ – –
၂၇။ ပြိုင်အရွေးခံ(သို့)တိုက်ရိုက်ခန့် – ပြိုင်အရွေးခံ
၂၈။ လစာ၀င်ငွေ – ၂၀၀၀၀၀၀
၂၉။ ဌာန၊နေရာ – ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်
၃၀။ အလုပ်အကိုင်အတွက်ထောက်ခံသူများ – –
၃၁။ ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် အလုပ်အကိုင် အဆင့်၊ ဌာန၊ နေရာ – –
၃၂။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုးဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်မဲမို၊ ကယား/ ခရစ်ယာန်၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ၊
ဒေါ်ကလောမြာ၊ ကယား/ ခရစ်ယာန်၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ၊
ဒေါ်ဘူးမြာ၊ ကယား/ ခရစ်ယာန်၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ၊
ဦးတော်ရယ်၊ ကယား/ ခရစ်ယာန်၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ၊ ဦးထီးမူး၊ ကယား/ ခရစ်ယာန်၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ
ဒေါ်နျားမြာ၊ ကယား/ ခရစ်ယာန်၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ
ဒေါ်ချယ်ရီ၊ ကယား/ ခရစ်ယာန်၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ
ဒေါ်အယ်ဖေါ၊ ကယား/ ခရစ်ယာန်၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ
နော်မေထူး၊ ကယား/ ခရစ်ယာန်၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ
ဦးဗျားရယ်ရှား ၊ ကယား/ ခရစ်ယာန်၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ
၃၃။ အဘ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးမဲရယ်၊ကယား/ခရစ်ယာန်၊ လယ်ယာ၊ သရီးဒါးရွာ၊ ရှားတောမြို့
ဦးအူးရယ်၊ကယား/ခရစ်ယာန်၊ လယ်ယာ၊ သရီးဒါးရွာ၊ ရှားတောမြို့
ဦးဘိုးရယ်၊ကယား/ခရစ်ယာန်၊ လယ်ယာ၊ သရီးဒါးရွာ၊ ရှားတောမြို့
၃၄။ အမိ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးဘော်ရယ်၊ကယား/ခရစ်ယာန်၊လယ်ယာ၊ သရီးဒါးရွာ၊ ရှားတောမြို့
ဦးစဲရယ်၊ကယား/ခရစ်ယာန်၊ လယ်ယာ၊ သရီးဒါးရွာ၊ ရှားတောမြို့
ဒေါ်ကုမြာ၊ကယား/ခရစ်ယာန်၊ လယ်ယာ၊ သရီးဒါးရွာ၊ ရှားတောမြို့
ဦးငါးရယ်၊ကယား/ခရစ်ယာန်၊ လယ်ယာ၊ သရီးဒါးရွာ၊ ရှားတောမြို့
၃၅။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်ငါးမြာ၊ ကယား/ခရစ်ယာန်၊ စျေးရောင်း၊ မ/၉၊ မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ကန္ဒာရဝတီလမ်း၊ လွိုင်ကော်မြို့
၃၆။ သားသမီးများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – မောင်ပိုးရယ်၊တတိယနှစ်(Civil(3TC 134))၊ မန္တလေး
မညေးမြာ၊ ဒုတိယနှစ်ထူးချွန် (သတ္တဗေဒ)၊ မန္တလေး
မဘူးမြာ၊ ပထမနှစ်ထူးချွန် (သတ္တဗေဒ) ၊ မန္တလေး
၃၇။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – မလေးမြာ၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ ၊ ချိကယ်အပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ၊ ချိကယ်အပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ
မောင်စိုးရယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ ချိကယ်အပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ
မတိုးမြာ၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ ချိကယ်အပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ
မောင်ရှားရယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ ချိကယ်အပ်စု၊ ထေးသမကျေးရွာ
၃၈။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အဘနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးလူရယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ ၊ ဝမ်ငှေါ့ရွာ၊ ထီးစဲခါးကျေးရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့ ၊
ဦးဘဲရယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ ဝမ်ငှေါ့ရွာ၊ ထီးစဲခါးကျေးရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့ ၊
ဦးမားရယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ ဝမ်ငှေါ့ရွာ၊ ထီးစဲခါးကျေးရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့ ၊
၃၉။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အမိနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးလူရယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ လယ်ယာ၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ထေးသမကျေးရွာ၊
ဒေါ်တိုးမြာ၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ လယ်ယာ၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ထေးသမကျေးရွာ၊
ဒေါ်ပိုးမြာ၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ လယ်ယာ၊ ချိကယ်အုပ်စု၊ထေးသမကျေးရွာ၊
၄၀။ မိမိနှင့်မိမိ၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်းတို့၏ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သားသမီးများသည် နိုင်ငံရေးပါတီများတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိ / မရှိ (ရှိက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်) – မရှိပါ။
ငယ်စဉ်မှ ယခုအချိန်ထိ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
၁။ နေခဲ့ဖူးသောကျောင်းများ (ခုနှစ်၊ သက္ကရာဇ်ဖော်ပြရန်) – အလက(၂)၊လွိုင်ကော်(၁၉၇၉မှ၁၉၈၄ထိ)၊ အလက(ချိကယ်)၊(၁၉၈၅မှ၁၉၈၈ထိ)၊ အထက(၁)၊ လွိုင်ကော်(၁၉၉၁)
၂။ နောက်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်း၊
အတန်း၊ ခုံအမှတ်၊ ဘာသာရပ်အတိအကျ ဖော်ပြရန်
– အထက(၁)၊ လွိုင်ကော်
၃။ ကျောင်းသားဘဝတွင် နိုင်ငံရေး/ မြို့ရေး/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အဆင့် အတန်း၊ တာဝန် – –
၄။ ကျန်းမာရေး၊ ကစားခုံစားမှုများ၊ အနုပညာဆိုင်ရာအတီးအမှုတ်များ၊ ပညာရေးစက်မှု လက်မှု – ဘောလုံး
၅။ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ဌာန/ မြို့နယ် – –
၆။ တောခိုခဲ့ဖူးလျှင်(သို့)သောင်းကျန်းသူမျာကြီးစိုးသောနယ်မြေတွင် နေခဲ့ဖူးလျှင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ပြပါ – မရှိပါ။
၇။ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော အကြောင်း အကျိုးနှင့် လစာ – –
၈။ အမှုထမ်းနေစဉ် (သို့) ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင် ဆောင်ရွက်နေစဉ် နိုင်ငံရေး၊ မြို့/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်နေစဉ် အဆင့်အတန်းနှင့် တာဝန် – ဘာသာရေး၊ သာရေး/နာရေး
၉။ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်/ရဲဘက်နှင့်နိုင်ငံရေးဘက်တွင် ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ ရှိ/မရှိ – –
၁၀။ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ခဲ့လျှင်
(က) သွားရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ – –
( ခ) သွားရောက်ခဲ့သည့်အကြောင်း – –
( ဂ) တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ/လူပုဂ္ဂိုလ်/ ဌာန – –
(ဃ) သွား/ပြန်သည့်နေ့ – –
၁၁။ မိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော နိုင်ငံခြားသားရှိ/မရှိ၊ ရှိက မည်သည့်အလုပ်အကိုင်၊ လူမျိုး၊ တိုင်းပြည်၊ မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီးသည် – –
၁၂။ မိမိအား ထောက်ခံသည့်ပုဂ္ဂိုလ် (ကျောင်းဆရာ၊ ရပ်ကွက်လူကြီး၊ တပ်မတော်အရာရှိ) – –
၁၃။ ရာဇဝင်ပြစ်မှုခံရခြင်း ရှိ/မရှိ – မရှိပါ။
Kayah State Hluttaw