ဦးဘော်ရယ်စိုးဝေ

အမည် ဦးဘော်ရယ်စိုးဝေ
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၁-၅-၁၉၆၃
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/ဒမဆ(နိုင်)၀၀၃၁၇၃
ပညာအရည်အချင်း (ဒုတိယနှစ်) စာပေးစာယူ
လူမျိုး/ဘာသာ ကယား/ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် ဦးမောင်ကြီး
အမိအမည် ဒေါ်စိုးမယ်
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ဒီးမော့ဆို(၃) NLD
နေရပ်လိပ်စာ ရ/၂၀၊ ရူးဖယ်ခူရပ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၃၆၁၄၅၄၃၇
Kayah State Hluttaw