ဦးသိန်းအောင်(ခ)စဲရယ်

ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်
၁။ အမည် – ဦးသိန်းအောင်(ခ)စဲရယ်
၂။ ငယ်နာမည် – –
၃။ အခြားအမည် – –
၄။ အသက်(မွေးသက္ကရာဇ်) – ၁၉၅၇ခုနှစ်၊ မြန်မာသက္ကရာဇ်-၁၃၁၉ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ်(၁၁)ရက်၊ (၅၉နှစ်)
၅။ လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ – ကယား/ဗုဒ္ဓ
၆။ အရပ်အမြင့် – ၅ပေ၆လက်မ
၇။ ဆံပင်အရောင် – အနက်
၈။ မျက်စိအရောင် – အနက်
၉။ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား – ဘယ်ဖက်လက်စာပါ
၁၀။ အသားအရောင် – အညိုရောင်
၁၁။ ကိုယ်အလေးချိန် – ၁၆၀ ပေါင်
၁၂။ မွေးဇာတိ – ချိကယ်ကျေးရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၃။ နိုင်ငံသား/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၂/ဒမဆ(နိုင်)၀၂၀၄၅၇
၁၄။ ယခုနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ငွေတောင်ရွာ၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
၁၅။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ငွေတောင်ရွာ၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
၁၆။ ယခင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသောဒေသနှင့်နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ(တပ်မတော်သားဖြစ်ကတပ်လိပ်စာဖော်ပြရန်မလိုပါ) – ဒေါတမကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါညေးခူရွာ၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
၁၇။ တပ်မတော်သို့ ဝင်ခဲ့ဖူးလျှင် / တပ်မတော်သားဖြစ်ခဲ့လျှင် – မဝင်ခဲ့ဖူးပါ
(က) ကိုယ်ပိုင်မှတ်
(ခ) တပ်သို့၀င်သည့်နေ့
( ဂ ) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်
(ဃ) ပြန်တမ်းဝင်ဖြစ်သည့်နေ့
(င) တပ်ထွက်သည့်နေ့
(စ) တပ်ထွက်သည့်အကြောင်းအရာ
(ဆ) အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့သောတပ်များ
(ဇ)တပ်တွင်းရာဇ၀င်အကျဉ်း/ ပြစ်မှု
(ဈ) အငြိမ်းစားလစာ
၁၈။ ပညာအရည်အချင်း – (၁၀)တန်း
၁၉။ အဘအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် – ဦးကျားရယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ ချိကယ်ကျေးရွာ၊ လယ်ယာ
၂၀။၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ချိကယ်ကျေးရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့
၂၁။ အမိအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ပိုးမြာ၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ ချိကယ်ကျေးရွာ၊လယ်ယာ
၂၂။ ၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ချိကယ်ကျေးရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့
၂၃။ ကာယကံရှင်မွေးဖွားချိန်၌ မိဘနှစ်ပါးသည် နိုင်ငံသား ဟုတ် / မဟုတ် – ဟုတ်ပါသည်။
၂၄။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့်အဆင့် – လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၅။ လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့ – –
၂၆။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ရရှိလာပုံ – –
၂၇။ ပြိုင်အရွေးခံ(သို့)တိုက်ရိုက်ခန့် – ပြိုင်အရွေးခံ
၂၈။ လစာ၀င်ငွေ – –
၂၉။ ဌာန၊နေရာ – ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်
၃၀။ အလုပ်အကိုင်အတွက်ထောက်ခံသူများ – –
၃၁။ ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် အလုပ်အကိုင် အဆင့်၊ ဌာန၊ နေရာ – –
၃၂။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုးဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – မွေးချင်းမောင်နှမ (၄)ဦးရှိပါသည်။
၃၃။ အဘ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – –
၃၄။ အမိ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – –
၃၅။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်တိုးမယ် ၊     ကယား / ဗုဒ္ဓ ၊   လယ်ယာ၊ ဒေါတမကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါညေးခူရွာ၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
၃၆။ သားသမီးများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – မတာမယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ ဝန်ထမ်း
မဖရေမယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ ဝန်ထမ်း
မောင်မီရယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ ဝန်ထမ်း
မကိုးမယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ ဝန်ထမ်း
မောင်ဖျားရယ်၊ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ကျောင်းသား ငွေတောင်ရွာ ၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
၃၇။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးနဲရယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ လယ်ယာ
ဦးစဲရယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ လယ်ယာ
ဦးဖိုးရယ်၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ၊ လယ်ယာ၊ ဒေါတမကြီးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဒေါညေးခူရွာ၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
၃၈။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အဘနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – –
၃၉။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အမိနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – –
၄၀။ မိမိနှင့်မိမိ၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်းတို့၏ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သားသမီးများသည် နိုင်ငံရေးပါတီများတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိ / မရှိ (ရှိက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်) – မရှိပါ။
ငယ်စဉ်မှ ယခုအချိန်ထိ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
၁။ နေခဲ့ဖူးသောကျောင်းများ (ခုနှစ်၊ သက္ကရာဇ်ဖော်ပြရန်) – အမက (ဒေါညေးခူ) (၁၉၆၇ မှ ၁၉၇၀ထိ)
၂။ နောက်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်း၊
အတန်း၊ ခုံအမှတ်၊ ဘာသာရပ်အတိအကျ ဖော်ပြရန်
– လွိုင်ကော် အထက(၁) ၊ ၁၉၇၆-၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ (၁၀)တန်း၊ သိပ္ပံတွဲ
၃။ ကျောင်းသားဘဝတွင် နိုင်ငံရေး/ မြို့ရေး/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အဆင့် အတန်း၊ တာဝန် – မြို့ရေး/ ရွာရေး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၄။ ကျန်းမာရေး၊ ကစားခုံစားမှုများ၊ အနုပညာဆိုင်ရာအတီးအမှုတ်များ၊ ပညာရေးစက်မှု လက်မှု -ဘောလုံးကစားခြင်း၊ အနုပညာ၊ စက်မှုလက်မှု
၅။ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ဌာန/ မြို့နယ် – လယ်ယာ၊ ဒေါတမကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါညေးခူရွာ၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်။
၆။ တောခိုခဲ့ဖူးလျှင်(သို့)သောင်းကျန်းသူမျာကြီးစိုးသောနယ်မြေတွင် နေခဲ့ဖူးလျှင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ပြပါ – မရှိပါ။
၇။ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော အကြောင်း အကျိုးနှင့် လစာ – မရှိပါ။
၈။ အမှုထမ်းနေစဉ် (သို့) ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင် ဆောင်ရွက်နေစဉ် နိုင်ငံရေး၊ မြို့/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်နေစဉ် အဆင့်အတန်းနှင့် တာဝန် – မရှိပါ။
၉။ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်/ရဲဘက်နှင့်နိုင်ငံရေးဘက်တွင် ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ ရှိ/မရှိ – မရှိပါ။
၁၀။ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ခဲ့လျှင်
(က) သွားရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ – –
( ခ) သွားရောက်ခဲ့သည့်အကြောင်း – –
( ဂ) တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ/လူပုဂ္ဂိုလ်/ ဌာန – –
(ဃ) သွား/ပြန်သည့်နေ့ – –
၁၁။ မိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော နိုင်ငံခြားသားရှိ/မရှိ၊ ရှိက မည်သည့်အလုပ်အကိုင်၊ လူမျိုး၊ တိုင်းပြည်၊ မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီးသည် – –
၁၂။ မိမိအား ထောက်ခံသည့်ပုဂ္ဂိုလ် (ကျောင်းဆရာ၊ ရပ်ကွက်လူကြီး၊ တပ်မတော်အရာရှိ) – –
၁၃။ ရာဇဝင်ပြစ်မှုခံရခြင်း ရှိ/မရှိ – မရှိပါ။
Kayah State Hluttaw