ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို

ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်
၁။ အမည် – ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို
၂။ ငယ်နာမည် – –
၃။ အခြားအမည် – ဆရာဖိုးချို
၄။ အသက်(မွေးသက္ကရာဇ်) – ၅-၂-၁၉၇၉(၃၇နှစ်)
၅။ လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ – ကယန်း၊ရှမ်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၆။ အရပ်အမြင့် – ၅ပေ၈လက်မ
၇။ ဆံပင်အရောင် – အနက်
၈။ မျက်စိအရောင် – အနက်
၉။ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား – ဝဲပါးမှဲ့(၁)ရှိ
၁၀။ အသားအရောင် – အဖြူရောင်
၁၁။ ကိုယ်အလေးချိန် – ၁၂၀ပေါင်
၁၂။ မွေးဇာတိ – လောပိတရှမ်းရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်
၁၃။ နိုင်ငံသား/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၂/မစန(နိုင်)၀၀၀၁၇၁
၁၄။ ယခုနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်
၁၅။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်
၁၆။ ယခင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသောဒေသနှင့်နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ(တပ်မတော်သားဖြစ်ကတပ်လိပ်စာဖော်ပြရန်မလိုပါ) – လောပိတရှမ်းရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊
၁၇။ တပ်မတော်သို့ ဝင်ခဲ့ဖူးလျှင် / တပ်မတော်သားဖြစ်ခဲ့လျှင်
(က) ကိုယ်ပိုင်မှတ် – –
(ခ) တပ်သို့၀င်သည့်နေ့ – –
( ဂ ) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် – –
(ဃ) ပြန်တမ်းဝင်ဖြစ်သည့်နေ့ – –
(င) တပ်ထွက်သည့်နေ့ – –
(စ) တပ်ထွက်သည့်အကြောင်းအရာ – –
(ဆ) အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့သောတပ်များ – –
(ဇ)တပ်တွင်းရာဇ၀င်အကျဉ်း/ ပြစ်မှု – –
(ဈ) အငြိမ်းစားလစာ – –
၁၈။ ပညာအရည်အချင်း – ပညာရေးဘွဲ့(B.Ed)
၁၉။ အဘအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် – ဦးသန်းသရီးရှို၊ ကယန်း/ခရစ်ယာန်၊ သံတောင်မြို့နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ(ငြိမ်း)
၂၀။၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်
၂၁။ အမိအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်သိန်းတင်၊ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိုဂျစ်ကျေးရွာ၊ မှီခို
၂၂။ ၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်
၂၃။ ကာယကံရှင်မွေးဖွားချိန်၌ မိဘနှစ်ပါးသည် နိုင်ငံသား ဟုတ် / မဟုတ် – ဟုတ်ပါသည်။
၂၄။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့်အဆင့် – ဝန်ကြီးချုပ်(လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
၂၅။ လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့ – ၃၀-၃-၂၀၁၆
၂၆။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ရရှိလာပုံ – –
၂၇။ ပြိုင်အရွေးခံ(သို့)တိုက်ရိုက်ခန့် – ပြိုင်အရွေးခံ
၂၈။ လစာ၀င်ငွေ – ၃၀၀၀၀၀၀
၂၉။ ဌာန၊နေရာ – ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်
၃၀။ အလုပ်အကိုင်အတွက်ထောက်ခံသူများ – –
၃၁။ ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် အလုပ်အကိုင် အဆင့်၊ ဌာန၊ နေရာ – လက်ထောက်မြို့နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်
၃၂။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုးဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးမြင့်ခိုင်၊ကယန်း၊ရှမ်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ တောင်ယာ၊တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်၊
ဒေါ်သန်းအေး၊ကယန်း၊ရှမ်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ တောင်ယာ၊ တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊
ဒေါ်သန်းဌေး၊ကယန်း၊ရှမ်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ တောင်ယာ၊ တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊
ဒေါ်ခင်သစ္စာ၊ ကယန်း၊ရှမ်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ရောင်းဝယ် ၊ တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ တောင်ငူမြို့နယ်
၃၃။ အဘ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးဘမြင့်၊ ကယန်း/ခရစ်ယာန်၊ မောင်ပလော့ရွာ၊သံတောင်မြို့နယ်
၃၄။ အမိ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးသာဦး(ကွယ်လွန်)၊ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ လျှပ်စစ်ဌာန၊ လောပိတရှမ်းရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်
၃၅။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မြောက်လယ်ယားရွာ၊ကျောက်ပန်းတောင်း၊ အလယ်တန်းပြ၊ တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်
၃၆။ သားသမီးများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – မောင်ရဲထက်မော်၊ ကယန်း၊ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓ၊ ကျောင်းသား၊
မောင်ထွဋ်ရဲထိုက်၊ ကယန်း၊ရှမ်း/ဗုဒ္ဓ၊ မူကြို၊ တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ မယ်စဲ့မြို့
၃၇။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးအေးမင်းထွန်း၊ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ယာခင်းလုပ်၊ လယ်ယားရွာ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့
မဟေမာလွင်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ လယ်ယာ၊ လယ်ယားရွာ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့
ကိုမျိုး၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ယာခင်းလုပ်၊ လယ်ယားရွာ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့
၃၈။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အဘနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးတင်မြင့်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ပန်းပဲလုပ်ငန်း၊ လယ်ယားရွာ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့
ဒေါ်အေးစော၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ လယ်ယားရွာ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့
၃၉။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အမိနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်အေးကြည်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ပန်းပဲလုပ်ငန်း၊ လယ်ယားရွာ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့
ဦးထွန်းရွှေ၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ဖားဆောင်းမြို့
၄၀။ မိမိနှင့်မိမိ၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်းတို့၏ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သားသမီးများသည် နိုင်ငံရေးပါတီများတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိ / မရှိ (ရှိက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်) – မရှိပါ
ငယ်စဉ်မှ ယခုအချိန်ထိ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
၁။ နေခဲ့ဖူးသောကျောင်းများ (ခုနှစ်၊ သက္ကရာဇ်ဖော်ပြရန်) – အလက(ရှမ်းရွာ)၊ (၁၉၈၄မှ ၁၉၉၀ထိ)၊ အလက(မယ်စဲ့)၊ (၁၉၉၀မှ ၁၉၉၆ထိ)၊ အထက(တောင်ငူ)၊ (၁၉၉၆မှ၁၉၉၇ထိ)၊ စစ်ကိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်(၁၉၉၈မှ၂၀၀၁ထိ)
၂။ နောက်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်း၊
အတန်း၊ ခုံအမှတ်၊ ဘာသာရပ်အတိအကျ ဖော်ပြရန်
– ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ ပညာရေးဘွဲ့(B.Ed)
၃။ ကျောင်းသားဘဝတွင် နိုင်ငံရေး/ မြို့ရေး/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အဆင့် အတန်း၊ တာဝန် – တတ်နိုင်သောကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၄။ ကျန်းမာရေး၊ ကစားခုံစားမှုများ၊ အနုပညာဆိုင်ရာအတီးအမှုတ်များ၊ ပညာရေးစက်မှု လက်မှု – ဘတ်စကတ်ဘော၊ဘောလုံး၊ လက်မှုလုပ်ငန်း
၅။ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ဌာန/ မြို့နယ် – ပညာရေးဌာန၊ မယ်စဲ့မြို့နယ် (၂၀၀၁မှ၂၀၀၅ထိ)
၆။ တောခိုခဲ့ဖူးလျှင်(သို့)သောင်းကျန်းသူမျာကြီးစိုးသောနယ်မြေတွင် နေခဲ့ဖူးလျှင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ပြပါ – မရှိပါ။
၇။ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော အကြောင်း အကျိုးနှင့် လစာ – –
၈။ အမှုထမ်းနေစဉ် (သို့) ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင် ဆောင်ရွက်နေစဉ် နိုင်ငံရေး၊ မြို့/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်နေစဉ် အဆင့်အတန်းနှင့် တာဝန် – ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၉။ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်/ရဲဘက်နှင့်နိုင်ငံရေးဘက်တွင် ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ ရှိ/မရှိ – ရှိ
၁၀။ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ခဲ့လျှင်
(က) သွားရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ – –
( ခ) သွားရောက်ခဲ့သည့်အကြောင်း – –
( ဂ) တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ/လူပုဂ္ဂိုလ်/ ဌာန – –
(ဃ) သွား/ပြန်သည့်နေ့ – –
၁၁။ မိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော နိုင်ငံခြားသားရှိ/မရှိ၊ ရှိက မည်သည့်အလုပ်အကိုင်၊ လူမျိုး၊ တိုင်းပြည်၊ မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီးသည် – မရှိပါ။
၁၂။ မိမိအား ထောက်ခံသည့်ပုဂ္ဂိုလ် (ကျောင်းဆရာ၊ ရပ်ကွက်လူကြီး၊ တပ်မတော်အရာရှိ) – –
၁၃။ ရာဇဝင်ပြစ်မှုခံရခြင်း ရှိ/မရှိ – မရှိပါ။
Kayah State Hluttaw