ဦးအေးမောင်

အမည် ဦးအေးမောင်
မွေးသက္ကရာဇ် ၂၂-၄-၁၉၇၁
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/ဘလခ(နိုင်)၀၈၀၄၁၆
ပညာအရည်အချင်း ဝိဇ္ဇာ(တတိယနှစ်) သမိုင်း
လူမျိုး/ဘာသာ ကယန်း-ယင်းတလဲ/ ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် ဦးခုံး
အမိအမည် ဒေါ်မော်မိန်း
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ဘောလခဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုး
နေရပ်လိပ်စာ အမှတ်(၆၆၁)၊ ကယားပိုင်း ရပ်၊ ဘောလခဲမြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၅၆၀၀၄၃၀
Kayah State Hluttaw