ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကယားပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် (၇)မြို့နယ်မှတစ်မြို့နယ်လျှင် (၂)ဦးကျစီဖြင့် ပြည်သူလူထုမှ ရွေးကောက် တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၄)ဦး၊ နိုင်ငံတော်ရှိ လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ (၀.၁)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်ရှိ ဗမာတိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁)ဦး၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်မှ ဥပဒေနှင့်အညီ တင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သားပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၅)ဦး၊ စုစုပေါင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၂၀)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။

သဘာပတိ၊ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများရွေးချယ်ခြင်း

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပသည့်အခါ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးသည်အထိ အစည်း အဝေးကို  ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန် သဘာပတိတစ်ဦးကို လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီရွေးချယ်၍ သဘာပတိအဖြစ် တင်မြှောက်ခံရသူမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များရှေ့မှောက်တွင် ကတိသစ္စာပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ သဘာပတိမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ကို နည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်ပြီး ရွေးချယ်ခံရသည့် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့သည့် သဘာပတိရှေ့မှောက်တွင် ကတိသစ္စာပြု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။

ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ

ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ

ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံး ဖွဲ့စည်းပုံ

နောက်ခံသမိုင်း

Kayah State Hluttaw