နောက်ခံ သမိုင်း

ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁ဝ ပြည့်နှစ်မှစ၍ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း အစိုးရအသစ် လွှဲပြောင်းရယူသည့်အချိန်မှစပြီး ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀၉ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ (ခ)အရ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၁၄၁ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ) အရ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၁၆၁ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဃ)တို့အရ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်များ ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဟူ၍ လွှတ်တော်အသီးသီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော်များအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော ကယားပြည်နယ်သည် ပြည်နယ်လွှတ်တော် တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။

ထိုအချိန်မှစ၍ ကယားပြည်နယ်တွင် ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၇)ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၁၂)ဦး၊ မြို့နယ်တစ်မြို့နယ် လျှင် နှစ်ဦးကျစီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၄)ဦး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦးနှင့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် (၅)ဦး၊ စုစု​ပေါင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၂၀)ဦးတို့ရှိပါသည်။

ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအရ ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဟူ၍ (၃)ပိုင်းပိုင်းခြားဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးအနေ ဖြင့် ဌာနခွဲ(၅၊ ၆)၊ ဌာနစု(၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂)ဖြင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(၁)ဦး၊ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး(၁)ဦး၊ ဦးစီးအရာရှိ(၁)ဦး၊ ဌာနခွဲစာရေး(၄)ဦး၊ အကြီးတန်းစာရေး(၅)ဦး၊ အငယ်တန်းစာရေး(၆)ဦး၊ ရုံးအကူ(၁)ဦး၊ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း(၁၉)ဦးဖြင့် လွှတ်တော်ရုံး၏ လုပ်ငန်းယန္တရားများ လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်နေ့မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ မြို့နယ်(၇)မြို့နယ်မှ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်(၁၄)ဦး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် (၅)ဦး၊ စုစုပေါင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၂၀)ဦးဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ကယား ပြည်နယ်လွှတ်တော်အား ပြန်လည်ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၏ (၁၇-၁-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၉/၂၀၁၇)အရ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးများ အား သီခြားဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားထားရှိမှုအပေါ် ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံးအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၁)ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(၁)ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(၁)ဦး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(၂)ဦး၊ ဦးစီးအရာရှိ(၆)ဦး၊ ဒုတိယ ဦးစီးမှူး(၁၀)ဦး၊ အကြီးတန်းစာရေး(၉)ဦး၊ အငယ်တန်းစာရေး(၁၇)ဦး၊ ယာဉ်မောင်း(၇)ဦး၊ ရုံးအကူ/စာပို့(၃)ဦး၊ သန့်ရှင်းရေး(၂)ဦး၊ ရုံးစောင့်(၂)ဦး၊ ဥယျာဉ်မှူး (၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၆၂)ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် အရာထမ်း(၁၀)ဦး၊ အမှုထမ်း(၄၇)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၅၇)ဦးသာ ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး လွှတ်တော်ရုံးလုပ်ငန်းယန္တရား လည်ပတ်နိုင်ရေး အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၈ တွင် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ သက်တမ်းသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ သက်တမ်းနှင့်အညီဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားရှိပါသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသောနေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်၏ သက်တမ်းသည်လည်းကုန်ဆုံးသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဒုတိယ အကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ သက်တမ်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၁)ရက်နေ့ တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Kayah State Hluttaw