အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီနှင့် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

Kayah State Hluttaw