သဝဏ်လွှာများ

အမှတ်စဉ်အမည်နေ့စွဲဖိုင်ဆိုဒ်ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
1နိုင်ငံတော်သမ္မတမှပေးပို့လာသော သဝဏ်လွှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်။၄၅၂ KB
Kayah State Hluttaw